Kategori: Immaterialret

EU Varemærke

Hvad er et varemærke? Et varemærke kan i henhold til varemærkelovens § 2 bestå af alle arter af tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk. Dette omfatter bl.a. ord og ordforbindelser, slogans, personnavne, firmanavne eller navne på fast ejendomme, bogstaver og tal,…

Læs mere

designregistrering

Hjælp til designregistrering

Hvad er designregistrering? Det er muligt at få eneret til design gennem registrering. Når et design er registreret, får skaberen eneret til produktets udseende. Eneretten beskytter produktets udseende mod andres efterligninger og misbrug. Indehaveren af et registreret design kan forbyde andre i at udnytte designet, uanset hvilket slags produkt, som designet anvendes på. En designregistrering…

Læs mere

Hjælp til EU-designregistrering

Det er muligt at få eneret til design gennem EU-designregistrering. Når et design er registreret, får skaberen eneret til produktets udseende. Eneretten beskytter produktets udseende mod andres efterligninger og misbrug. Indehaveren af et registreret design kan forbyde andre i at udnytte designet, uanset hvilket slags produkt, som designet anvendes på. Man kan enten registrere design…

Læs mere

musik

Musik og ophavsret

Kan man få ophavsret for musik? Spørgsmålet om ophavsret for musik omhandler, hvem der har ophavsretten til et musikværk. Musik kan indebære alt fra den musiske komposition til sangteksten og i nogle tilfælde eventuelle noder. Hvornår er et musikværk beskyttet af ophavsretsloven? Ophavsretsloven beskytter efter OPHL § 1, stk. 1 både litterære og kunsteriske værker.…

Læs mere

Ophavsret på artikler og nyheder

Ophavsretten på artikler og nyheder kan deles op i to kategorier. 1) De rettigheder man opnår som skaber af et givent værk. 2) De regler der angår delingen af andres værker. Det er ophavsretsloven, som regulerer rettighederne, der følger ved at skabe et værk. Ophavsretten sikrer, at kreative frembringelser som eksempelvis design, litteratur, billeder og…

Læs mere

Ophavsret som ansat

Hvad er en ophavsret? Ophavsretsloven yder beskyttelse af litterære og kunstneriske værker. Kravet til at opnå beskyttelse er, at værket skal være tilstrækkeligt “originalt”. Originalitetskravet indebærer, at værket skal være et resultatet af ophavsmandens personlige og nyskabende indsats. Med andre ord skal værket have en vis "værkshøjde" for at kunne nyde beskyttelse. Ophavsretten beskytter derudover…

Læs mere

Ophavsret på software

Ophavsretsloven beskytter litterære og kunstneriske værker. Software er i ophavsretsloven betegnet som edb-programmer, men er beskyttet som litterære værker. Software kan kun benyttes på teknologiske anordninger, herunder computere. Hvad er en computer? En computer er en maskine, der kan foretage enorme mængder af regneoperationer via det binære talsystem. Det binære talsystem er et system, hvori…

Læs mere

Krænkelse af varemærke

Besiddelse af et solidt varemærke kan give mange fordele til din virksomhed. Desværre giver det også mulighed for at andre virksomheder kan udnytte og misbruge et etableret varemærke til deres egen fordel. Dette er ulovligt og kan i værste fald have den konsekvens at din virksomheds ry lider uoprettelig skade. Derfor kan man få erstatning…

Læs mere

Varemærkeregistrering

Hvad er et varemærke? Et varemærke kan i henhold til varemærkelovens § 2 bestå af alle arter af tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk. Dette omfatter bl.a. ord og ordforbindelser, slogans, personnavne, firmanavne eller navne på fast ejendomme, bogstaver og tal,…

Læs mere

Rettigheder over design

Hvad er designret? Man kan opnå kontrol over sine designs ved blandt andet at lave en registrering af sit design. På den måde har man styr på, hvem der har ret til at benytte ens design, ligesom man altid er klar over, hvordan designet forvaltes. Hvad enten man designer møbler, lamper eller stole, så er…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved