Kategori: IT og persondataret

Open Source og Creative Commons

Open Source, Creative Commons, Freeware og Shareware er alle buzzwords, som vi i stigende grad får kastet i hovedet i vores hverdag. Når man opfinder eller skaber et nyt produkt, har man næsten altid automatisk ophavsret over produktet. Dette betyder, at man i et teknisk henseende kontrollerer, hvordan produktet bliver videreudviklet, distribueret og i nogle…

Læs mere

Indsigtsret (GDPR)

En indsigtsret indebærer den registreredes mulighed for at sikre sig, at alt går som det skal, når dens persondata behandles. Dette kan nemlig tjekkes ved at anmode om at blive oplyst om hvilke data, der behandles af en dataansvarlig. Hvad er en indsigtsret? Hvis en registrerede henvender sig til en dataansvarlig, skal denne kunne be-…

Læs mere

Privacy by Design/Default

Persondataforordningen introducerede både "Privacy by Design" og "Privacy by Default", der var reaktioner på en tendens for virksomheder i mange industrier til at udvikle og udbyde ydelser og applikationer, der i høj grad udnytter persondata indhentet uden brugerens tilladelse. Nye virksomheder har som regel så travlt med at få deres produkter eller services ud på…

Læs mere

Forbud mod skjult reklame

Som forbruger støder man ind på hundredevis af reklamer til dagligt. Dette kan være som led i ens hverdag, arbejdsdag, fritid og mere. I dag bliver forbrugere oversvømmet af reklamer på sociale medier, i deres TV, på deres computer, på deres telefoner og lign. digitale platforme. Dette er som udgangspunkt lovligt, så længe der ikke…

Læs mere

Rådgivning om dataportabilitet

Dataportabilitet, som blev indført ved persondataforordingen, giver en registrerede mulighed for at overføre og videreanvende dens oplysninger til egne formål og på tværs af tjenester. Dette skyldes, at rettigheden gør det lettere at flytte, kopiere og overføre personoplysninger fra et IT-system til et andet uden hindring. Registreredes rettigheder indebærer regler, der er gældende, når der…

Læs mere

Rådgivning om DPO – data protection officer

DPO'er har til opgave at sikre at den databeskyttelse som den nye persondataforordning foreskriver bliver overholdt. Formålet med en DPO er også, at der skal være en uafhængig og uvildig overvågning af, om reglerne om databeskyttelse bliver overholdt korrekt. Skal din virksomhed have en DPO? Alle offentlige myndigheder skal have en DPO tilknyttet. Det er…

Læs mere

Rådgivning om databehandleraftale

Indsamling er data og præcist hvem og hvordan indsamlingen af data er nøje reguleret i den nye persondataforordning, som har stor betydning for alle virksomheder i EU. Den nye persondataforordning foreskriver blandt andet, at virksomheder skal overholde særlige dokumentationskrav, når de databehandler. I tilfælde af at man som virksomhed overdrager personfølsom data til en anden…

Læs mere

Rådgivning om samtykkeerklæring

Det kan for mange være en udfordring præcist at vide, hvorledes der skal bedes om samtykke, når man som databehandler skal bearbejde persondata. En anmodning om samtykkeerklæring er relevant i det tilfælde, hvor der ikke i forvejen eksisterer en af de andre gyldige grunde til behandling af persondata. Foreligger der en anden gyldig grund til…

Læs mere

IT-kontrakter

Der findes en række af tilfælde, hvor IT-kontrakter er relevante. Det kan eksempelvis være situationen, hvor man som kunde gerne vil have en leverandør til at udvikle et IT-system af speciel karakter. IT-kontraktretten er også relevant i tilfælde af, at man ønsker en ekstern leverandør til at varetage vedligeholdelse af drift. IT-kontrakter er modsat andre…

Læs mere

Persondatatjek (GDPR)

I forbindelse med den nye databeskyttelsesforordning af d. 25 maj 2018, vil der blive indført nogle nye tiltag som tillæg til de mange begreber principper og regler, som kendes fra den nuværende persondatalov. Reglerne er relevante for alle danske virksomheder og uafhængigt af hvilke personoplysninger som indsamles, hvordan de indsamles, hvordan de opbevares og hvordan…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved