Kategori: Konkursret

Konkursadvokat

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til en traditionel konkursadvokat og advokatfirma. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. LegalHero matcher ethvert advokatfirma og samler alt på 1 digital rådgivningsplatform til en bedre pris og med et stærkere resultat. Vi har adskillige rådgivere på vores platform, der er specialister i…

Læs mere

Likvidation

Hvad er likvidation? Likvidation betegner en frivillig afvikling af et selskab. Når et selskab afvikles ved frivillig likvidation, indebærer dette, at alle selskabets aktiver nu skal sælges, hvorefter alle kreditorer skal betales. Ved en frivillig afvikling af et selskab, vil selskabets ejere stå sidst i køen, hvorefter de så skal udbetales efter alle kreditorer, hvis…

Læs mere

Akkord

Hvad er akkord? En akkord er en gældsordning, der indføres, hvor kreditors tilgodehavende nedsættes. Hensigten bag en akkord er i bund og grund, at "nogle penge er bedre end ingen penge", oftest anvendt, hvis der ikke er udsigt til at kunne få indhentet hele sit tilgodehavende som kreditor. En akkordaftale indgås oftest for et procentbaseret…

Læs mere

Omstødelse

Omstødelse Omstødelse har en central rolle i konkursretten, idet det ikke er i konkursboets interesse, hvis boet før en konkurs bliver tømt for værdier til fordel for en begrænset kreds af udvalgte kreditorer. Derudover ville det være uheldigt, hvis skyldneren havde mulighed for uberettiget at bringe sine aktiver i sikkerhed fra kreditorerne hos slægtninge og…

Læs mere

Rekonstruktion

Hvad er rekonstruktion? Termen ”betalingsstandsning” er blevet fornyet, og hedder nu ”rekonstruktion” eller rekonstruktionsbehandling. Et selskab eller en person, der er insolvent, kan på begæring tages under rekonstruktionsbehandling. Formålet med rekonstruktion kan være: at udskille levedygtige dele af virksomheden til videre drift at opnå en akkord ellerat afvikle en drift Der gælder for skifteretten en…

Læs mere

Konkurs

Hvad er konkurs? En konkurs betegner en juridisk proces, der kantræde i kraft, hvis en virksomhed ikke længere er i stand til at betale sine kreditorer. Det er ikke alene virksomheder, der kan tages under konkursbehandling, men også privatpersoner. En konkurs er ikke en automatisk proces. En konkursbehandling skal begæres hos skifteretten af enten en…

Læs mere

Konkursbegæring

Hvad er en konkursbegæring? Hvis en virksomhed erklæres konkurs, skal der forud for dette indgives en konkursbegæring til skifteretten. Det er et krav, at en konkursbegæring skal være skriftlig og indeholde navn og adresse på både skyldner og eventuelle kreditorer. Det er meget almindeligt at søge rådgivning ved begæring af ens konkurs, men det er…

Læs mere

Insolvens

Hvad er insolvens? Efter konkurslovens § 17, stk. 2, har insolvens to overordnede  betingelser til at definere begrebet insolvens:   Skyldneren er ude af stand til at betale sine gældsposter ved forfaldstid ogdenne tilstand er ikke blot midlertidig.   Solvensbedømmelsen foretages ud fra en ren likviditetsbetragtning. Hvis skyldner har en positiv egenkapital er dette uden betydning, men…

Læs mere

Konkursret

Konkursretten hører inde under selskabsretten og er en af LegalHeros styrker. Alle jurister tilknyttet forretningsområdet har en betydelig erfaring og ekspertise i løsningen af de konkursretlige problemstillinger, der opstår ved udøvelsen af erhvervsvirksomhed. Vi rådgiver derfor alle typer virksomheder i alle typer af konkursretlige forhold. For mange selvstændige, iværksættere, startups samt små og mellemstore virksomheder…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved