Kategori: Landingpages

Fysiske forretninger og COVID-19

Skal jeg lukke min forretning for kunder? Fra og med d. 18 marts 2020, kl. 10:00 har regeringen indført et midlertidigt forbud mod forsamlinger, begivenheder, aktiviteter eller lignende på mere end 10 personer. Fysiske butikker og forretninger skal derfor holde midlertidigt lukket. Forbuddet betyder desuden, at alle forretninger, der har tæt kundekontakt mellem ansat og…

Læs mere

COVID-19: Konkurrence- og udbudsretlige problemstillinger

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. FAQ: Skal man udsætte frister i udbuddet, såsom tilbudsfrister og ansøgningsfrister?Kan man aflyse et igangværende udbud?Kan man indgå aftaler, der ikke har været i EU-udbud i lyset af COVID-19?Kan man ændre en igangværende…

Læs mere

Coronavirus (COVID-19) og force majeure i kontrakter

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. Generelt om force majeure & kontrakter Force majeure betyder på fransk "større kraft" og er et anerkendt begreb i dansk ret, der dækker over en upåregnelig og ekstraordinær begivenhed, som er udenfor parternes…

Læs mere

Folketinget vedtager COVID-19-hjælpepakke til erhvervslivet for 165 milliarder kroner

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. To love er efter hastebehandling blevet endeligt endeligt vedtaget i Folketinget tirsdag den 17. marts. De to love har til formål at hjælpe dansk erhvervsliv i den økonomiske krise, som coronavirussen COVID-19 har…

Læs mere

GDPR-retlige problemstillinger i relation til COVID-19

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. GDPR & COVID-19 Selvom om COVID-19 uomtvisteligt er en ekstraordinær situation målt på stort set alle parametre, så skal virksomheder stadigvæk iagttage de persondataretlige regler i forbindelse med håndteringen af medarbejderes personoplysninger. Der…

Læs mere

Kan din virksomhed få forsikringsdækket sine tab som følge af COVID-19?

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. Coronavirussen COVID-19 har ramt både Danmark og resten af verden med hård styrke og indgribende politiske foranstaltninger som svar. Overalt i Danmark oplever startups, selvstændige erhvervsdrivende og virksomheder at planlagte arrangementer aflyses, at…

Læs mere

Lønkompensation COVID-19

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. Hvad indeholder lønkompensationsordningen? Regeringen har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter indgået en aftale, der skal hjælpe de private virksomheder, der bliver hårdt ramt af følgevirkningerne af coronavirussen (COVID-19) Aftalen har til formål at…

Læs mere

COVID-19 og de juridiske følgevirkninger

Vigtige emner i relation til COVID-19 Du kan læse mere om de hyppigst stillede spørgsmål herunder. Ansættelsesretlige problemstillinger i relation til COVID-19Fysiske forretninger og COVID-19Lønkompensation i relation til COVID-19GDPR-retlige problemstillinger i relation til COVID-19Forsikringsforhold og dækning af tab i relation til COVID-19COVID-19 og force majeure i kontraktforholdRegeringens hjælpepakke til danske virksomheder som følge af COVID-19…

Læs mere

Erhvervsjurist

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. LegalHero matcher ethvert advokatfirma og samler alt på 1 digital rådgivningsplatform til en bedre pris og med et stærkere resultat. Vi har adskillige rådgivere på vores platform, der er specialister i erhvervsret,…

Læs mere

Fortrolighedserklæring

Hvad er en fortrolighedserklæring? En fortrolighedserklæring er en kontrakt, der har til hensigt at sikre aftalens parter imod den utilsigtede videregivelse af fortrolige oplysninger. Den person eller virksomhed, der underskriver en fortrolighedserklæring, er forhindret i at dele den information eller data, som den pågældende får adgang til og som er omfattet af erklæringen. Hvornår bruger…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2019 LegalHero All rights reserved