Kategori: Landingpages

Vedtægtsændring

Hvad kan ændres i vedtægterne? Som udgangspunkt kan alt i vedtægterne ændres, så længe at de ændrede vedtægter også lever op til lovens krav om hvad, der må stå i vedtægterne. Der er med andre ord fri mulighed for, at man inden for lovens rammer kan ændre vedtægterne, som man vil. Hvis du er i…

Læs mere

Aktieoverdragelse

Hvad er en aktieoverdragelse? En aktieoverdragelse er en overdragelse af ejerandele i et aktieselskab. En aktieoverdragelse foretages typisk med en aktieoverdragelsesaftale. En aktieoverdragelsesaftale gør det muligt for et aktieselskab at ændre ejerfordelingen i et selskab. En sådan aftale benyttes til at fastlægge hvem der køber og sælger X antal aktier i aktieselskabet. Ligesom der findes…

Læs mere

Varemærke advokat?

Hvad er varemærker? Varemærker er forretningskendetegn, der gør din virksomhed identificerbare i markedet – dette er eksempelvis din virksomheds logo. Varemærker hjælper kunderne med at kunne adskille din virksomhed fra konkurrenterne, og er med til at danne et offentligt billede af din virksomhed. Anvendelsen af varemærker kaldes også for branding, og dette har en stor værdi…

Læs mere

Licensbetingelser

Licensaftaler Licensbetingelser er betingelser, der fremgår af en licensaftale. En licensaftale er en aftale mellem en rettighedshaver (licensgiver) og en person/virksomhed (licenstager), der tillader brug af en rettighed typisk mod betaling. Et typisk eksempel er softwarelicenser, der tillader brug af software. Ved licensaftaler overtager licenstageren ikke rettighederne men udelukkende brugsretten til rettigheden. Det betyder, at…

Læs mere

Kundekontrakt

Hvornår bruges kundekontrakter? En kundekontrakt bruges til at undgå uklarheder i erhvervsmæssige relationer, idet den klarlægger baggrunden for aftaleforholdet. Herudover afklares også, hvilke konsekvenser det har, hvis en af parterne bryder aftalen. Derfor kaldes kundekontrakter også for samarbejdsaftaler. Behovet for en kundekontrakt stiger med kompleksiteten af den erhvervsmæssige aftale og/eller relation. Med andre ord jo…

Læs mere

Fratrædelsesaftale

Hvad kan aftales i en fratrædelsesaftale? I princippet kan alt aftales i en fratrædelsesaftale – så længe det holder sig inden for rammerne af loven. Typisk aftales det, at arbejdstageren enten fritstilles som en slags belønning for mange års loyalt arbejde, men det kan også bruges til at aftale en længere udfasning eller overdragelse af…

Læs mere

Ansættelseskontrakt uden overenskomst

Hvad er en overenskomst? I Danmark er arbejdsmarkedet reguleret meget begrænset af lovgivningen. Reguleringen har man overladt til arbejdsmarkedets parter, altså arbejdsgivere og arbejdstagere, der har organiseret sig i fagforbund og fagforeninger. Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne styrer spillereglerne på arbejdsmarkedet gennem forhandlinger. Disse forhandlinger optræder som overenskomster, der er aftaler for hvilke forhold og vilkår, som…

Læs mere

Hvordan starter jeg en virksomhed?

Start din virksomhed hurtigst muligt – se hvordan her! Vælge først virksomhedsform Når du skal starte din virksomhed, er en af de første ting du skal overveje hvilken virksomhedsform, som din virksomhed skal have. Skal det være en enkeltmandsvirksomhed, et interessent- eller kapitalselskab? Virksomhedsformen er afgørende for om og hvor meget du skal lægge i kapitalindskud…

Læs mere

Cookie Policy

Hvad er en cookie policy? En cookie policy (også kaldet cookiepolitik) minder om en privatlivspolitik. Det er et offentligt dokument, hvor hjemmesideindehaveren beskriver, hvad cookies er, hvordan de anvendes på hjemmesiden, og hvordan den besøgende slår dem fra. Den giver med andre ord den besøgende mulighed for at forholde sig til hvilke oplysninger, der indsamles…

Læs mere

Cookie consent

Hvad er cookies? Cookies er små filer, som hjemmesider installerer på besøgendes computere. Disse filer kan forskellige ting. Nogle cookies eksisterer kortvarigt på den besøgendes computer – typisk for at optimere vedkommende færden på hjemmesiden. Det kan eksempelvis være, at nogle funktioner på hjemmesiden ikke er tilgængelige uden cookies. Cookies kan også bruges til at…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved