Kategori: Landingpages

AB 92 advokat

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. Hvad er AB92? AB 92 er Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed . AB 92 er anvendeligt ved alle typer og størrelser af byggerier, ombygninger, tilbygninger og renoveringer af…

Læs mere

AB92 Jurist

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. Hvad er AB92? AB 92 er Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed . AB 92 er anvendeligt ved alle typer og størrelser af byggerier, ombygninger, tilbygninger og renoveringer af…

Læs mere

Erhvervslejeret

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. LegalHero matcher ethvert advokatfirma og samler alt på 1 digital rådgivningsplatform til en bedre pris og med et stærkere resultat. Vi har adskillige rådgivere på vores platform, der er specialister i erhvervslejeret,…

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse

Hvad er en fratrædelsesgodtgørelse? En fratrædelsesgodtgørelse er et beløb, der udbetales til den ansatte i forbindelse med, at denne fratræder sin stilling. Hensigten med en fratrædelsesgodtgørelse er ofte at lette overgangen til en nadne beskæftigelse for den ansatte, hvorfor det ofte betragtes osm en forlængelse af den aftalte opsigelsesvarsel. Reglerne herom Funktionærloven indeholder regler om…

Læs mere

Anpartshaverlån

Anpartshaverlån Et selskab kan yde lån eller anden finansiering til dets anpartshavere., jf. Selskabslovens § 210. Lånet skal dog stilles under særlige betingelser, herunder bl.a.: Lånet skal alene komme fra selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.Beslutningen om at yde lån skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse…

Læs mere

Startup rådgivning

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. Juridisk rådgivning til din nye virksomhed Begyndelsen af et startup handler om, hvordan du som virksomhedsejer får en god start. LegalHero rådgiver bl.a. en række startup-virksomheder med at komme godt i gang, så…

Læs mere

Online advokat

LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til traditionelle advokater og advokatfirmaer. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her. Juridisk rådgivning behøver ikke at være i person LegalHero er en rådgivningsplatform, der ved hjælp af moderne teknologi leverer en hurtig, transparent og prissikker juridisk serviceoplevelse til Startups, SMV'er og in-house counsel. Advokatbranchen…

Læs mere

Årsregnskab

Hvad er et årsregnskab? Et årsregnskab er et regnskab, der gennemgår en virksomheds økonomiske status og skal udarbejdes en gang om året. Et årsregnskab indgår i en virksomheds årlige årsrapport, idet den regøre for de økonomiske aktiviteter virksomheden har foretaget sig i det forgangne år. På denne måde kan et årsregnskab bruges til: At få…

Læs mere

Skattefri tilførsel af aktiver og passiver

Hvad er skattefri tilførsel? Skattefri tilførsel af aktiver og passiver indebærer en transaktion, hvor et selskab tilfører aktiver og/eller passiver, der udgør en virksomhed, til et modtagende selskab mod at blive vederlagt med aktier i det modtagende selskab. Typisk vil skattefri tilførsel være en løsning, når der er tale om et eller flere eksisterende selskaber…

Læs mere

Tegningskurs

Hvad er en tegningskurs? Tegningskurs er et af mange selskabsretlige begreber, som man virksomhedsejer vil støde på. Tegningskurs er den kurs, der skal betales for at tegne ny anparter eller aktier i et selskab. Med det menes der, at hvis en ejer ønsker at forhøje selskabskapitalen eller hvis en investor ønsker at investere, vil det…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved