Kategori: Lejeret

Istandsættelse ved fraflytning af lejemål

Spørgsmålet om istandsættelse ved fraflytning kan ofte give anledning til uenighed mellem lejer og udlejer. En af de ting, som kan give anledning til diskussion, er vedligeholdelsespligten. For at løse denne konflikt er det nødvendigt at konkretisere, hvilke aftale udlejer og lejer har indgået om vedligeholdelsespligten. Herudover skal man skal som lejer tilbagelevere det lejede…

Læs mere

Opsigelse af lejemål – hvordan foregår det?

Lejer har som udgangspunkt et opsigelsesvarsel på tre måneder. Denne frist er ikke fast, hvilket betyder at lejer og udlejer kan aftale andre forhold vedrørende opsigelse – både direkte og indirekte. Den indirekte aftale kommer ofte i forbindelse med tidsbegrænsning af lejeaftale, hvor begge parter som udgangspunkt ikke kan opsige. Det kan man aftale sig…

Læs mere

Hvad skal man være opmærksom på ved fremleje?

Hvad er forskellen på fremleje og udlejning?  Ligheden mellem ordene kan give anledning til forvirring, men forskellen på fremleje og udlejning er ganske simpel. Når man er udlejer, ejer man reelt set det udlejede. Det kan være, at man lejer en lejlighed ud, man ejer. Eller lejer et værelse ud i en ejendom, man ejer.…

Læs mere

hvad-skal-du-være-opmærksom-på-ved-en-lejekontrakt-

Standard lejekontrakt – hvad skal du være opmærksom på?

Ved indgåelse af aftaler om leje er det vigtigt at udfærdige en lejekontrakt. Kontrakten vil tjene som dokumentation for, hvilke rettigheder og pligter man som lejer og udlejer har. I tilfælde af tvister eller uenigheder er det som udgangspunkt lejekontrakten, der afgør, hvordan disse udfordringer skal løses. Hvis lejekontrakten skal stemme overens med parternes forventninger…

Læs mere

må-man-tidsbegrænse-en-aftale-om-leje

Kan man tidsbegrænse en aftale om et lejemål?

Udlejer skal have en meget god grund til at tidsbegrænse en aftale om lejemål. Undertiden udlejes mange lejemål på aftaler om tidsbegrænsning, men gyldige årsager hertil er svære at finde. Hvis udlejer sagligt og med rimelighed kan begrunde årsagen til en tidsbegrænset lejeperiode er dette dog muligt. En tidsbegrænset aftale om fremleje kan eksempelvis ske, hvis…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2019 LegalHero All rights reserved