Kategori: Lejeret

Gennemgang af lejekontrakt

At bo til leje er en populær løsning blandt rigtig mange mennesker. En aftale om leje indgås typisk skriftligt på en af de standardlejekontrakter, som Boligministeriet har formuleret. Denne kontrakt hedder typeformular A9, og kan hentes her. Selvom formularen fra Boligministeriet er rimelig ligetil at udfylde, og der ligeledes følger en vejldning med, så er…

Læs mere

Fastsættelse af husleje

Står man i den situation, hvor man gerne vil leje sin lejlighed, sin andelslejlighed eller sit værelse ud, gør man klogt i at gøre en indsats for at finde ud af, hvad den korrekte husleje bør være. Det er nemlig ikke frit slag for, hvordan udlejer må fastsætte huslejen. Man kan som udlejer nemlig ultimativt…

Læs mere

Bistand ved fraflytning af lejemål

En situation, der nogle gange kan give anledning til uenigheder mellem lejer og udlejer, er, når lejer skal fraflytte lejemålet. Der er nemlig i den forbindelse en række forhold, der skal afklares mellem udlejer og lejer. Det handler blandt andet om istandsættelse af lejemålet, de resterende udgifter til el, vand og varme mv. Opstår der…

Læs mere

Huslejestigning

Som lejer kan man komme ud for, at udlejer vil lave en korrektion af huslejen i opadgående retning. Det står dog ikke udlejer frit for, hvor stor huslejestigningen må være. Udlejer er nemlig både omfattet af lovgivningen på området, ligesom udlejer også er forpligtet til at henholde sig til indeholdet i lejekontrakten. Hvis man er…

Læs mere

Afregning af depositum og forudbetalt leje

Når man som lejer flytter ind et lejemål vil man af udlejeren typisk blive opkrævet et depositum og forudbetalt leje. Beløbet som der deponeres skal fungere som sikkerhed for, at udlejer har midler til at istandsætte, reparere og udbedre eventuelle skader og forringelser, som lejeren har lavet. Den forudbetalte leje skal dække for de måneder,…

Læs mere

Opsigelse eller ophævelse af erhvervslejemål

Erhvervslejeretten er mere kompliceret end den almene lejeret. Blandt andet på grund af de mange undtagelser til hovedreglerne, samt frister og formkrav, der skal overholdes. Det er derfor også væsentligt at forholde sig til disse formkrav, da man ellers risikerer at en opsigelse eller ophævelse er ugyldig, hvilket kan føre til tab af krav. Opsigelse…

Læs mere

Opsigelse og ophævelse af lejemål

Situationen hvor man som lejer eller udlejer gerne vil opsige eller ophæve en aftale om leje, er en typisk lejeretlig problemstilling. Selvom det umiddelbart kan lyde simpelt, at skulle opsige en aftale om leje, så er der alligevel en række væsentlige elementer, der i en sådan situation bør holdes for øje. Mulighederne for at opsige…

Læs mere

Udfærdigelse af lejekontrakter

Ligesom ved andre aftaler af juridisk karakter, kan det på det kraftigste anbefales at indgå en aftale om leje skriftligt. En lejekontrakt er selve fundamentet for aftalen, og den har stor betydning for, hvordan vilkårene for aftalen i praksis udarter sig. Det er her parterne kan fastlægge, hvordan forholdene omkring aftalen skal se ud. Opstår…

Læs mere

Forhandling og indgåelse af alle former for erhvervslejekontrakter

Når man driver virksomhed har man almindeligvis rigeligt af omkostninger i forbindelse med erhvervsudøvelsen. En af disse omkostninger er blandt andet udgifter til kontorfaciliteter. En af de helt store investeringer for erhvervsdrivende kan bestå i købet af en fast ejendom, der kan rumme kontorer. Denne mulighed er dog langt fra den eneste, hvis man gerne…

Læs mere

Bistand i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejer

Der kan være en række af årsager, der kan begrunde en ophævelse af et lejemål. De typiske årsager til en eventuel ophævelse fra udlejers side er blandt andet manglende betaling for husleje, forringelse af det lejede, manglende overholdelse af husorden mv. De typiske årsager til ophævelse fra lejers side kan blant andet bestå i, at…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved