Kategori: Ordbog

Forsørgertabserstatning

En erstatningssum der gives til de efterlagt såsom ægtefælle, samlejer og/eller børn i tilfælde af enten helt eller delvist tab af forsørgelse fra afdøde.

Læs mere

Forsæt

Et begreb der optræder i strafferetslige sammenhæng. Forsæt kan optræde i forskellige grader herunder direkte forsæt, sandsynlighedsforsæt m.fl.. Forsæt vurderes ifm. en kriminel handling, hvor forsæt sidestilles med intentionalitet. Forsæt kan desuden være associeret med uagtsomhed herunder grov uagtsomhed og bevidst uagtsomhed.

Læs mere

Forslagsret

Den ret som alle anpartshavere og aktionærer besidder til at få bragt et bestemt punkt på dagsorden samt få behandlet nævnte anliggende på selskabets generalforsamling.

Læs mere

Forskudsopgørelse

Den opgørelse som danner udgangspunkt for, hvad der skal opkræves af A-skat og/eller B-skat.

Læs mere

Forskelsværdi

Den forskel der er i værdi mellem en fast ejendoms grundværdi og dens ejendomsværdi.

Læs mere

Forskelsbehandling

Beskrevet i EU-retten. Forskelsbehandling vedrører, at man ikke må behandle mennesker ulige på baggrund af forskellige karakteristika såsom politisk ståsted, seksuelle overbevisninger, køn, race, nationalitet, hudfarve mm.. Forskelsbehandling er især relevant ifm. rekruttering af nye ansatte, stillingsopsigelser m.fl..

Læs mere

Forsikringsydelse

Den pengemæssige ydelse som forsikringstageren forpligter sig til at betale ved indgåelse af forsikringsaftalen. Såfremt forsikringsydelsen ikke betales, kan forsikreren opsige forsikringsaftalen.

Læs mere

Forsikringsværdi

Den værdi som en eller flere ting vurderes til, når forsikringstager tegner en skadesforsikring. I tilfælde af at de(n) pågældende genstand(e) beskadiges, dækker forsikringsselskabet forsikringsværdien.

Læs mere

Forsikringstid

Den tid hvor forsikringsselskabet bærer risikoen for, at forsikringsbegivenheden finder sted. Forsikringstiden er typisk en årrække, og beskriver således, hvornår forsikringstageren er dækket af sin forsikring. Forsikringstiden står angivet i forsikringsaftalen.

Læs mere

Forsikringstager

Den person eller virksomhed, der står anført som forsikringstager i den pågældende forsikringsaftale, og som således indgår aftale med forsikringsselskabet.

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2020 LegalHero All rights reserved