Kategori: Ordbog

Forbrugerbeskyttelse

En samlet betegnelse for de regler og love, der har til formål at sikre forbrugerens retsstilling. Forbrugerbeskyttelse sikrer således privat forbrugere mod at blive udnyttet af erhvervsdrivende.

Læs mere

Forbrugeraftale

En forbrugeraftale indgås typisk mellem en erhvervsdrivende og vedkommendes erhverv, såfremt den erhvervsdrivendes produkt/ydelse er bestemt til private forbruger og ikke andre erhvervsdrivende.

Læs mere

Forberedelseshandling

En strafferetslig handling, der kan ses som forberede på en strafbar forbrydelse. Et fiktivt eksempel på forberedelseshandlinger er i sager om terrormistanke, hvor en sigtet er blevet pågrebet i færd med at producere eksplosiver.

Læs mere

Forbehold

Forekommer inde for folkeret. Forbehold beskriver specifikke vedtagelser i en traktat, som en eller flere stater ønsker sig udeladt for. Et eksempel på et forbehold er, at Danmark er medlem af EU, men dog har udtalt et forbehold mod at indføre euroen som møntfod i Danmark. Forbehold gør således, at en medlemsstat kan underskrive den…

Læs mere

Forbedringsforhøjelse

Forekommer inde for lejeretsområdet. Forbedringsforhøjelse betegner udlejers ret til at forhøje lejemålets beløb, såfremt der er blevet foretaget forbedringer i lejeboligen.

Læs mere

Forakter

En samlebetegnelse for de sagsakter, der måtte beskrive tidligere straffesager mod den sigtede person. Forakter kan således inddrages til at danne et billede af, om den sigtede tidligere har været dømt, sigtet mm..

Læs mere

Free on rail

Forkortes ofte f.o.r.. Free on rail beskriver i aftaler om levering, at det er sælger, der hæfter for eventuelle omkostninger og risici lige indtil den givne vareforsendelse befinder sig i jernbanevognen, og således kan transporteres videre under købers ansvar.

Læs mere

Fondsmæglerselskab

Et selskab, der kan yde rådgivning ifm. forskellige investeringer som eks. fonde kunne ønske sig. Modsat pengeinstitutter må fondsmæglerselskaber ikke handle med værdipapirer, men må derimod kun vejlede og rådgive.

Læs mere

Fondskode

En nummerkode for en fonds specifikke aktie- og/eller obligationspapirer, der står registeret i værdipapircentralen. Fondskoden relaterer sig således til en fonds aktiver.

Læs mere

Fondsbeskatning

Beskriver den beskatning, som fonde, arbejdsmarkedssammenslutninger m.fl. er underlagt. Der kan være forskel på, om en fond er underlagt beskatning alt efter om den eks. er af offentlig karakter. Hvis fonden er offentlig fritages den samtidigt for fondsbeskatning.

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2019 LegalHero All rights reserved