Kategori: Ordbog

Hovedaktionær

En hovedaktionær betegner den dominerende aktionær i et aktieselskab.

Læs mere

Horisontal sammenslutning

En horisontal sammenslutning betegner en konkurrenceregulerende aftale mellem virksomheder, der eksisterer på samme trin af omsætningsrækken. Dette kan eksempelvis være en aftale mellem detailhandlere.

Læs mere

Strike-kurs

En strike-kurs kaldes også for en udnyttelseskurs. Begrebet bruges oftest om den kurs, som en medarbejder kan udnytte sine tegningsretter (warrants eller aktieoptioner) til efter afslutningen på vesting-perioden. En strike-kurs er oftest lavere en markedskursen, da hensigten er at give medarbejderen eller modtageren af tegningsretten en kursgevinst ved udnyttelsen af sine tegningsretter.

Læs mere

Vesting

En vestingperiode - også kaldet modningsperiode - er den periode, hvor en medarbejder eller en anden modtager af aktieløn skal vente på at kunne udnytte sine warrants eller aktieoptioner. Tegningsretterne kan ikke udnyttes i vestingperioden og perioden løber fra tildeling af tegningsretterne til påbegyndelsen af udnyttelsesperioden, også kaldet exerciseperiode.

Læs mere

Holdingselskab

Et holdingselskab betegner et aktie- eller anpartsselskab, der ikke selv driver erhvervsvirksomhed, men som ved at have aktiemajoriteten i et eller flere andre selskaber dermed udøver kontrol med disses ledelse.

Læs mere

Hjemvisning

En hjemvisning betegner en overordnet myndigheds beslutning om, at en sag, der med urette er afvist eller formelt forkert behandlet af underinstansen. Resultatet af en hjemvisning betyder regelmæssigt, at beslutningen atter skal foretages i underinstansen.

Læs mere

Hjemting

Hjemting betegner en ret, inden for hvis kreds en person har bopæl.

Læs mere

Hjemmelspligt

En hjemmelspligt betegner en pligt for den, der overdrager en ret til at hjemle erhververen denne ret. Med andre ord betegner det en pligt for den, at skaffe ham retten og legitimation for denne, så tredjemand ikke kan angribe denne ret.

Læs mere

Hjemmelsmand

En hjemmelsmand betegner den person, som den aktuelle rettighedshaver afleder sin hjemmel fra.

Læs mere

Hjemmel

En hjemmel betegner grundlaget for en retsnorm eller retssætning, når denne udledes af lov, praksis eller forholdets natur.

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved