Kategori: Ordbog

Hedging

Et sæt forholdsregler som skal vejlede mod at lide tab som følge af fremtidige prisændringer såsom eksempelvis kurssikring og anden risikoafdækning,

Læs mere

Hardware

En samlet betegnelse for de maskinelle IT-komponenter, der gør det muligt at tilgå en given software.

Læs mere

Hardshipklausul

En kontraktslig bestemmelse om, at hver part forpligter sig til at forhandle kontrakten på ny, såfremt der er opstået forhold efter indgåelse af kontrakten, som besværliggør en eller flere af parternes mulighed for at opfylde kontrakten.

Læs mere

Handelsværdi

Den værdi som en given genstand eller ejendom kan sælges for på det frie marked. Det er en præmis, at genstanden/ejendommens pris ikke er reguleret ift. udbud og/eller efterspørgsel.

Læs mere

Hacking

En forbrydelse der foregår ved, at nogen uberettiget skaffer sig afgang til oplysninger, programmer, software eller lignende.

Læs mere

Gældssanering

En ordning hvor skyldner får en nedsættelse eller annullering af sin gæld. Ved gældssaneringer får skyldneren samtidigt tildelt mere tid til at betale sin gæld.

Læs mere

Gældsbrev

Et skriftligt dokumenter hvor udstederen accepterer, at han eller hun alene er forpligtet til at betale det i brevet aftale beløb. Der findes forskellige typer af gældsbreve herunder konvertible- og anfordringsgældsbreve, som vi meget gerne hjælper dig godt i mål med.

Læs mere

Gældsbevis

Et dokument der udarbejdes som bevis for en gældsforpligtelse parterne imellem.

Læs mere

Grænseoverskridende kriminalitet

Lovovertrædelser på tværs af landegrænser. Der er typisk tale om narkotika- og organiseret kriminalitet, menneskehandel, terrorisme m.fl.. EU's europol er b.la. en instans, der beskæftiger sig med grænseoverskridende kriminalitet.

Læs mere

Gruppesøgsmål

En procesform hvor sagen vedrører flere personer, og hvor retsvæsenet med fordel kan behandle sagen én gang for alle personerne i stedet for ad mange identiske omgange.

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved