Kategori: Selskabs- og erhvervsret

Kapitalnedsættelse i ApS og A/S

En kapitalnedsættelse betyder, at selskabets nominelle selskabskapital nedsættes til et givent beløb. Det er væsentligt, at selve kapitalnedsættelsen har et specifikt formål. Overordnet set er der tre formål, der kan begrunde en kapitalnedsættelse. Det kan bl.a. være, at man bruger noget af selskabskapitalen til at betale kreditorer eller dække et underskud. Derudover kan en kapitalnedsættelse…

Læs mere

Kapitalforhøjelse i IVS, ApS & A/S

Hvad er en kapitalforhøjelse? En kapitalforhøjelse betyder, at selskabets nominelle selskabskapital forøges gennem en pengetilførsel. Baggrunden for en kapitalforhøjelse kan fx være, at en eller flere investorer ønsker at erhverve ejerandele i forbindelse med en venture investering. En anden situation, hvor en kapitalforhøjelse kan tages i brug, kan fx være som led i en tilførsel af likviditet…

Læs mere

Omdannelse af A/S til ApS

Hvordan omdanner jeg et A/S til et ApS? At omdanne sin selskabsform til "en mindre" en af slagsen er en forholdsvis enkel proces. For at omdanne et aktieselskab til et anpartsselskab skal selskabets generalforsamling stemme om det med samme flertal som for en vedtægtsændring. Et flertal for en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal, både på generalforsamlingen og blandt ejerne af selskabskapitalen.…

Læs mere

Omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S

Hvordan omdanner jeg en personlig virksomhed til et ApS til et A/S? Der kan være mange grunde til at overveje at omdanne sin personlige virksomhed til et anpartsselskab eller til et aktieselskab. Oftest vil en personlig virksomhed ikke være den mest hensigtsmæssige selskabsform på længere sigt. Blandt de mest hyppige bevæggrunde til en omdannelse er, at man vil…

Læs mere

Omdannelse ApS til A/S

Hvordan omdanner jeg et ApS til et A/S? For at omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab skal selskabets generalforsamling stemme om det med samme flertal som for en vedtægtsændring. Et flertal for en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal, både på generalforsamlingen og blandt ejerne af selskabskapitalen. I praksis fungerer en omdannelse af et anpartsselskab til et…

Læs mere

Omdannelse af IVS til ApS

Lovforslag vedtaget om afskaffelse af IVS Regeringen og Dansk Folkeparti har d. 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af muligheden for stiftelsen af iværksætterselskaber (IVS). I stedet har man valgt, at alle nuværende IVS’er skal omdannes til ApS’er, og at alle ApS’er skal have lempet kapitalkravet fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Lovforslaget blev…

Læs mere

Joint Venture

Hvad er et joint venture? Et joint venture er et samarbejde mellem to eller flere virksomheder. Målsætningerne for joint ventures kan variere, men oftest er hensigten, at parterne ønsker at udnytte de fordele, der er ved et partnerskab, for at opnå eller indfri en kommerciel målsætning. De overvejende fordele ved joint ventures er bl.a. stordriftsfordele,…

Læs mere

Finansiering – venture kapital og lånefinansiering

Hvad hjælper LegalHero med i forbindelse med din finansieringsrunde? Alt efter hvilken type finansiering, der er tale om, og hvilket stadie din virksomhed befinder sig på, så er problemstillingerne vigtige at tage grundigt stilling til. LegalHero har hjulpet mange virksomheder med at komme sikkert og godt igennem deres virksomhedsfinansiering. Lånefinansiering Fremmedfinansiering er de tilfælde, hvor…

Læs mere

Hemmeligholdelsesaftale – NDA

Hvad er en hemmeligholdelsesaftale? Hemmeligholdelsesaftaler er en aftale mellem to parter, der har til formål at beskytte imod uønsket videregivelse af fortrolige oplysninger, såsom erhvervshemmeligheder, opfindelser, kundeinformationer o.lign. Parterne kan enten vælge at gøre hemmeligholdelsesaftalen gensidig, hvilket betyder, at begge parter giver adgang til fortrolige oplysninger og at begge parter derfor også er forpligtet til…

Læs mere

Udarbejdelse af kontrakter

Dette er ikke ensbetydende med, at aftaler lavet mundligt ikke er bindende, men udfordringen hermed er ofte at fastlægge ved en evt. uenighed, hvem der har forpligtet sig til hvad. Derfor vælger mange at formalisere deres aftaler på skrift. Herudover ser mange kontrakter som en god måde at få kortlagt, hvad der skal skal ske,…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2019 LegalHero All rights reserved