Kategori: Selskabs- og erhvervsret

Investeringsaftale

Hvad er en investeringsaftale? En investeringsaftale er et aftaledokument, der oplister de betingelser som en investering skal foretages på baggrund af. Det kan sammenlignes med andre typer af købekontrakter, idet transaktionen i de fleste tilfælde består af en udveksling af kontanter og kapitalandele. Typisk vil en investering i et selskab skulle foretages på baggrund af…

Læs mere

Warrants

Warrants er en aflønningsmodel, der giver modtageren ret - men ikke pligt til - at tegne nye anparter i virksomheden. Kursen er aftalt på forhånd, og derfor opnår modtageren oftest en betydelig kursgevinst ved udnyttelsen af sine warrants. Årsagen til at give medarbejdere warrants ligger hovedsagligt i at give modtageren større motivation i, og øget…

Læs mere

Kapitalkrav selskab

Kapitalkrav Et kapitalkrav indebærer, hvor meget bankerne skal ligge inde med i tilfælde af, at finansmarkederne fryser eller der kommer uventet store økonomiske tab. Kapitalkrav omfatter både bankernes egenkapital og livkividet. Kravene fastsættes ved lov på baggrund af anbefalinger fra heriblandt Basel-komiteen. Kapitalkrav ved oprettelse Der gælder visse krav ved oprettelse af en virksomhed. Når…

Læs mere

Bestyrelsesaftale

Hvad er en bestyrelsesaftale? En bestyrelse fungerer som det øverste ledelsesorgan i et kapitalselskab (ApS eller A/S). Selskabsloven forpligter alle kapitalselskaber til at have en direktion, bestående enten af én eller flere direktører. Det er en valgfri mulighed for et ApS, hvorvidt denne vil indsætte en bestyrelse. Det er dog et krav i selskabsloven for…

Læs mere

Kapitaltab

Hvad er et kapitaltab? Når et selskab står til at tabe mere end halvdelen af sin selskabskapital, er det for ledelsen tid til at reagere. Et selskab har mistet mere end halvdelen af sin selskabskapital, hvis egenkapitalen på et tidspunkt udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Den tegnede kapital fremgår af vedtægterne, og…

Læs mere

Spaltning

Hvad er en spaltning? Det er for et selskab (ApS eller A/S) muligt at foretage en spaltning, således at en del eller alle aktiviteterne flyttes til et andet selskab, der derefter fortsætter aktiviteterne. Formålet med en spaltning er, at man kan flytte aktiviteter, der måske adskiller sig fra selskabets øvrige aktiviteter ud af det oprindelige…

Læs mere

Kapitalnedsættelse i ApS og A/S

En kapitalnedsættelse betyder, at selskabets nominelle selskabskapital nedsættes til et givent beløb. Det er væsentligt, at selve kapitalnedsættelsen har et specifikt formål. Overordnet set er der tre formål, der kan begrunde en kapitalnedsættelse. Det kan bl.a. være, at man bruger noget af selskabskapitalen til at betale kreditorer eller dække et underskud. Derudover kan en kapitalnedsættelse…

Læs mere

Kapitalforhøjelse i IVS, ApS & A/S

Hvad er en kapitalforhøjelse? En kapitalforhøjelse betyder, at selskabets nominelle selskabskapital forøges gennem en pengetilførsel. Baggrunden for en kapitalforhøjelse kan fx være, at en eller flere investorer ønsker at erhverve ejerandele i forbindelse med en venture investering. En anden situation, hvor en kapitalforhøjelse kan tages i brug, kan fx være som led i en tilførsel af likviditet…

Læs mere

Omdannelse af A/S til ApS

Hvordan omdanner jeg et A/S til et ApS? At omdanne sin selskabsform til "en mindre" en af slagsen er en forholdsvis enkel proces. For at omdanne et aktieselskab til et anpartsselskab skal selskabets generalforsamling stemme om det med samme flertal som for en vedtægtsændring. Et flertal for en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal, både på generalforsamlingen og blandt ejerne af selskabskapitalen.…

Læs mere

Omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S

Hvordan omdanner jeg en personlig virksomhed til et ApS til et A/S? Der kan være mange grunde til at overveje at omdanne sin personlige virksomhed til et anpartsselskab eller til et aktieselskab. Oftest vil en personlig virksomhed ikke være den mest hensigtsmæssige selskabsform på længere sigt. Blandt de mest hyppige bevæggrunde til en omdannelse er, at man vil…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved