Kategori: Selskabsret

Konvertibelt gældsbrev (Convertible Note)

Hvad er et konvertibelt gældsbrev? Som udgangspunkt er et konvertibelt gældsbrev et dokument, som giver långiveren (aktionæren) flere muligheder for indfrielse af lånet. Det kan ske med enten med tilbagebetaling i form af kontanter eller som konvertering af gælden til kapitalandele. Retten til indfrielse som konvertering af gæld til kapitalandele er en ret og ikke…

Læs mere

Sweat-Equity

Hvad betyder sweat-equity? Begrebet er i sin ordlyd meget deskriptivt. Sweat-equity giver investorer mulighed for at optjene kapitalandele i en virksomhed gennem tid, indsats og arbejde. Oftest gøres der brug af sweat-equity-aftaler, når en startup forsøger at tiltrække investorer, men hvor behovet for viden og aktiv deltagelse er større end behovet for kontantindskud. Konstellationen går…

Læs mere

Ændring af selskabsnavn

Rådgivning om ændring af selskabsnavn

Et selskabsnavn er vigtigt for selskabets markedsføring af dens produkter og ydelser. Det er dog ikke altid sikkert, at et selskabsnavn altid er det rette i første omgang. I nogle tilfælde kan en ændring af selskabsnavn være hensigtsmæssigt afhængig af, hvad selskabet udbyder. LegalHero tilbyder både et beslutningsreferat, der overholder lovens minimumskrav og/eller rådgivning om…

Læs mere

SRD II forslag

Nye lovkrav til børsnoterede selskaber

I maj 2017 blev der mellem det Europæiske Parlament og Rådet for den Europæiske Union opnået enighed om en ændring af aktionærrettighedsdirektivet (SRD II) fra 2007. Målsætningen for ændringen af direktivet var at forbedre gennemsigtigheden og herudover opfordre til langsigtet aktivt ejerskab mellem et selskab og dets kapitalejere. Direktivet skal for alle medlemsstater implementeres inden…

Læs mere

Farvel til IVS, nu skal der omregistreres til ApS

Slut med IVS’er, starten på billigere ApS’er Regeringen og Dansk Folkeparti har d. 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af muligheden for stiftelsen af iværksætterselskaber. I stedet har man valgt, at alle nuværende IVS’er skal omdannes til ApS’er, og at alle ApS’er skal have lempet kapitalkravet fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Lovforslaget blev…

Læs mere

Ejeraftaler

Når man er flere ejere af et selskab, er det vigtigt, at man opretter en ejeraftale. Ejeraftalen skal regulere forholdet mellem ejerne, og den er bestemmende for, hvilke rettigheder og pligter ejerne har i selskabet. Ejeraftalen er også det aftalegrundlag, der kan løse eventuelle konflikter i et selskab. Blandt andet derfor bør udfærdigelsen af en…

Læs mere

Hvilken selskabsform skal du vælge?

Vil man starte en virksomhed, er et af de første skridt at beslutte sig for, hvilken selskabsform man vil gøre brug af. I dette indlæg kan du blive klogere på, hvad du skal gøre, når du vil stifte et selskab, og hvad du undervejs bør holde dig for øje. Valget af selskabsform bør helt grundlæggende…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved