Kategori: Skabeloner

Hovedentreprisekontrakt

Hovedentreprisekontrakt

Hvad er et hovedentreprise? Et hovedentreprise som udbudsform kendetegnes ved, at bygherren indgår en kontrakt med én hovedentreprenør, der er ansvarlig for fuldførelsen af hele entreprisen. I et hovedentreprise er bygherren alene ansvarlig for det udbudsmateriale, som danner grundlag for hovedentreprenørens tilbud. Hovedentreprenøren vil oftest overlade dele af den samlede entreprise til en eller flere…

Læs mere

kontrakt

Påkravsbrev

Hvad er et påkravsbrev? Et påkravsbrev er formel juridiske skrivelse, hvori der gøres krav på en pengefordring. Det er med andre ord et brev, der informer en skyldner om, at skylderen har et udestående beløb, som forfalder til betaling. Hvornår kan man sende et påkravsbrev? Et påkravsbrev går under flere forskellige udtryk, og det er…

Læs mere

kontrakt

Bortvisning af funktionær

Det kan for en arbejdsgiver være nødvendigt at bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen har misligholdt sit ansættelsesforhold. En bortvisning kan for en medarbejder være en meget indgribende sanktion. Adgangen til at bortvise en medarbejder er relativt snæver set i forhold til adgangen til at opsige en medarbejder med funktionærlovens lovbestemte varsel. Hvad er en bortvisning?…

Læs mere

kontrakt

Anfordringsgældsbrev

Hvad er et anfordringsgældsbrev? Når forældre ønsker at yde lån til deres børn, vil det oftest gøres igennem oprettelse af et anfordringsgældsbrev. Hovedsageligt er et lån som disse bedst gjort som anfordringslån, da det gør lånet rentefrit. Et anfordringslån beskriver et lån, hvori der ikke er indgået nærmere aftale om, hvordan gælden skal afvikles. Hvis…

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Hvad er en erhvervslejekontrakt? Er du udlejer af kontorfaciliter, og er du i tvivl om, hvordan du skal gribe den kontraktlige del an? Så kan du med fordel downloade LegalHeros skabelon til en erhvervslejekontrakt, som du kan bruge i forbindelse med indgåelse af erhvervslejeaftaler. En erhvervslejekontrakt er et juridisk dokument, der regulerer erhvervslejeaftalen mellem udlejer…

Læs mere

kontrakt

Fuldmagt til afholdelse af skrivebords-generalforsamling

En skrivebordsgeneralforsamling er for et kapitalselskab (A/S, ApS, IVS og P/S) ligesom en ordinær generalforsamling et sted, hvor selskabets ejere har mulighed for at træffe beslutninger på vegne af selskabet. Hvor en ordinær generalforsamling sker ved fysisk fremmøde, kræver en skrivebordsgeneralforsamling ikke det samme. Til en ordinær generalforsamling kræves det, at der er kapitalejere svarende…

Læs mere

kontrakt

Funktionærkontrakt til studerende

Når en studentermedhjælper har opfyldt få betingelser, er vedkommende funktionær, hvilket indebærer, at vedkommende er omfattet af funktionærloven, uanset hvad der ellers aftales. Det kan i mange tilfælde være en god ide at få udarbejdet en studenterfunktionærkontrakt, hvis dette er tilfældet. For at være omfattet af funktionærloven, skal studentermedhjælperen: Arbejde mindst 8 timer om ugen…

Læs mere

kontrakt

Fratrædelsesaftale – fritstilling

En fratrædelsesaftale er helt lavpraktisk en aftale mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager omkring arbejdstagerens fratrædelse af sin stilling. Det kan med fordel overvejes, hvorvidt forholdet om fritstilling bør indarbejdes. En fratrædelsesaftale indgås oftest som et alternativ til en opsigelse af en medarbejder. Endvidere kan den indgås som led i en bortvisning eller arbejdstagerens egen…

Læs mere

kontrakt

Væsentlig ændring af ansættelsesvilkår

Når en arbejdsgiver indgår en aftale om ansættelse med en medarbejder, udarbejdes der en ansættelseskontrakt. I forlængelse heraf kan der ske ændringer i ansættelsesforholdet. Når der sker en væsentlig ændring af ansættelsesvilkår for en medarbejder, skal der udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten. I selve tillægget beskrives baggrunden for, hvorfor der er sket ændringer, ligesom selve…

Læs mere

kontrakt

Ansættelsesaftale

Ansættelsesaftaler - hvad, hvordan og hvornår? Hvis du som virksomhed skal ansætte en medarbejder, eller hvis du som person er blevet ansat af en virksomhed, vil det under alle omstændigheder være anbefalet at udarbejde en ansættelsesaftale. Nedenfor kan du blive klogere på, hvilke krav loven stiller for ansættelseskontrakter og hvordan de laves nemmest. Hvornår har…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2019 LegalHero All rights reserved