Kategori: Skabeloner

Anpartsoverdragelse

Hvad er en anpartsoverdagelse? En anpartsoverdragelse gør det for et kapitalselskab muligt at ændre ejerfordelingen i selskabet. En aftale om anpartsoverdragelse benyttes med andre ord til at fastlægge: hvem der køber og sælger X antal andele i et anpartsselskab eller hvem der køber og sælger x antal aktier i et aktieselskab. Anpartsoverdragelsen behøver ikke nødvendigvis…

Læs mere

Licensaftale

Hvad er en licensaftale? En licensaftale er en aftale mellem to parter, hvori en indehaver af en rettighed giver en anden person eller virksomhed tilladelse til at udnytte dennes rettighed mod betaling og under visse nærmere angivet betingelser. En licensaftale omfatter typisk en licensgiver (rettighedshaver) og en licenstager og, hvis dette fremgår af licensaftalen, en…

Læs mere

Agentaftale

Hvad er en agentaftale? En agentaftale (også benævnt agenturaftale) er en aftale mellem to parter, hvori en sælger (agenten) og en virksomhed (agenturgiver) aftaler, at sælger opnår retten til at forhandle virksomhedens produkter eller ydelser i et bestemt område under visse betingelser. Der er for agenten og virksomheden ikke tale om et ansættelsesforhold, og derfor…

Læs mere

Entreprisekontrakt

Hvad er entreprise? Begrebet entreprise betegner en "opførelse eller renovering af bygninger eller anlæg". Af denne grund er en entreprisekontrakt en aftale mellem en entreprenør eller håndværker på den ene side og en bygherre på den anden om opførelsen af en bygning eller et anlæg til en aftalt pris. Det vil oftest kategoriseres som et…

Læs mere

Term Sheet

Hvad er et Term Sheet? Overordnede take-aways: Et Term Sheet er et ikke-bindende juridisk dokument, der oplister de overordnede (og oftest kun kommercielle) vilkår for en investeringsaftale. Term Sheets er gode i en forhandling, fordi de giver selskab og investor et overskueligt overblik over de væsentligste punkter i aftalen, der danner grundlag for en den…

Læs mere

Databehandleraftale

Bestyrelseskontrakt

Hvad er en bestyrelse? En bestyrelse fungerer som det øverste ledelsesorgan i et kapitalselskab (ApS eller A/S). Selskabsloven forpligter alle kapitalselskaber til at have en direktion, bestående enten af én eller flere direktører. Det er en valgfri mulighed for et ApS, hvorvidt denne vil indsætte en bestyrelse. Det er dog et krav i selskabsloven for…

Læs mere

Databehandleraftale

Advisory Board-kontrakt

Hvis du som virksomhed står over for en problemstilling eller hvis du er uklar over en forretningsstrategi, så kan ekstern sparring i form af et advisory board være løsningen for dig. Oprettelsen kan ske, uanset hvilken selskabsform din virksomhed falder ind under. Et advisory board kan i dag være særligt relevant for en virksomhed, da…

Læs mere

Hovedentreprisekontrakt

Hovedentreprisekontrakt

Hvad er et hovedentreprise? Et hovedentreprise som udbudsform kendetegnes ved, at bygherren indgår en kontrakt med én hovedentreprenør, der er ansvarlig for fuldførelsen af hele entreprisen. I et hovedentreprise er bygherren alene ansvarlig for det udbudsmateriale, som danner grundlag for hovedentreprenørens tilbud. Hovedentreprenøren vil oftest overlade dele af den samlede entreprise til en eller flere…

Læs mere

kontrakt

Påkravsbrev

Hvad er et påkravsbrev? Et påkravsbrev er formel juridiske skrivelse, hvori der gøres krav på en pengefordring. Det er med andre ord et brev, der informer en skyldner om, at skylderen har et udestående beløb, som forfalder til betaling. Hvornår kan man sende et påkravsbrev? Et påkravsbrev går under flere forskellige udtryk, og det er…

Læs mere

kontrakt

Bortvisning af funktionær

Det kan for en arbejdsgiver være nødvendigt at bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen har misligholdt sit ansættelsesforhold. En bortvisning kan for en medarbejder være en meget indgribende sanktion. Adgangen til at bortvise en medarbejder er relativt snæver set i forhold til adgangen til at opsige en medarbejder med funktionærlovens lovbestemte varsel. Hvad er en bortvisning?…

Læs mere

LegalHero er en digital rådgivningsplatform, der gør det nemmere for jurister og almindelige mennesker at tilgå og tilbyde juridisk rådgivning.

Her på bloggen skriver vi om vores arbejde, juridiske emner og problemstillinger.

© 2021 LegalHero All rights reserved