Akkord

Hvad er akkord?

En akkord er en gældsordning, der indføres, hvor kreditors tilgodehavende nedsættes. Hensigten bag en akkord er i bund og grund, at “nogle penge er bedre end ingen penge”, oftest anvendt, hvis der ikke er udsigt til at kunne få indhentet hele sit tilgodehavende som kreditor. En akkordaftale indgås oftest for et procentbaseret beløb af det tilgodehavende, som kreditor har til gode hos debitor.

Akkord udføres oftest frivilligt mellem kreditor og debitor, men der kan forekomme tilfælde, hvor det sker ved andre indgreb, herunder som tvangsakkord eller i forbindelse med gældsanering.

Selvom et stort antal ender med konkurs eller tvangsakkord, så forsøger man i de fleste tilfælde at løse ejerens økonomiske problemer med en frivillig akkord – altså en aftale, hvor kreditorerne på visse betingelser eftergiver en del af deres tilgodehavende.

Er der en aftale?

Spørgsmålet om, hvornår der foreligger en aftale afgøres efter de almindelige regler herom, herunder om suspensive aftaler. En akkordaftale kan f.eks. foreligge, selvom en enkelt kreditor for sit vedkommende ikke ønsker at indgå i akkorden, eller kun på visse betingelser ønsker at indgå i en akkord. Gælder akkordaftalen derimod efter sit indhold ikke, medmindre alle kreditorer indgår i aftalen, kan aftalen ikke anses for indgået, før den sidste kreditor har meddelt at ville indgå heri. Eftergivelse efter kildeskattelovens §§ 73 B-D er også en aftale om gældsnedsættelse.

En akkord er oftest anset som et for selskabet bedre alternativ end rekonstruktion og konkurs.

Kom i gang med det samme

Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for.

Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig. Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.