LegalHero er et moderne og prisvenligt alternativ til en traditionel konkursadvokat og advokatfirma. Du kan læse mere om forskellen på advokat og jurist her.

LegalHero matcher ethvert advokatfirma og samler alt på 1 digital rådgivningsplatform til en bedre pris og med et stærkere resultat. Vi har adskillige rådgivere på vores platform, der er specialister i konkursret, og de sidder klar og venter på at hjælpe dig i mål med din konkursretlige problemstilling.

Hos LegalHero har vi på vores digitale platform samlet over 100 specialiserede rådgivere, der kan bistå dig inden for mange retsområder – også inden for konkursretten.

Hvad er konkurs?

Når man snakker om konkurs, så er der tale om formålet om at skaffe kreditorerne fyldestgørelse. Dette sker ved, at skyldnerens formue fordeles blandt de kreditorer, som har et krav mod skyldneren på det tidspunkt, hvor der afsiges konkursdekret. På denne måde sigtes der mod at skaffe kreditorerne den bedst mulige fyldestgørelse i den rækkefølge, som konkursordenen opstiller.

Konkurs betegner en kreditorforfølgning mod en insolvent skyldner, hvor hele skyldnerens formue inddrages med det formål at fyldestgøre samtlige af hans kreditorer, således at kreditorerne som udgangspunktet stilles lige (jf. konkursordenen). Reglerne gælder for både fysiske og juridiske personer.

Et vigtig hensyn, der bliver varetaget gennem konkursen, er således hensynet til kreditorerne. Dette skyldes, at princippet om at aftaler er bindende ikke ville være meget værd, hvis det i sidste ende ikke var muligt at gennemtvinge krav overfor skyldneren. Skyldneren kan således ikke løbe fra sine forpligtelser, blot fordi han ikke har penge.

En person er erklæret konkurs, når skifteretten har afsagt konkursdekret. Fra dette tidspunkt mister skyldneren rådigheden over sin formue, jf. konkurslovens § 29 og formuemassen administreres i stedet for af bostyret, dvs. i praksis af en udpeget kurator.

For at skyldneren kan erklæres konkurs, skal skyldneren være insolvent, jf. konkurslovens § 17. Både skyldneren selv og en af skyldnerens kreditor kan indgive konkursbegæring på skyldnerens vegne. En kreditor skal, udover at have en fordring mod skyldneren, også have en retlig interesse i at fremkalde konkurs. Med det menes der, at de kreditorer, der har fuld sikkerhed for deres krav, udelukkes, forudsat at kravet ikke kan omstødes.

Hvad laver en konkursadvokat?

Konkursretten er et særegent retsområde. En konkursadvokat beskæftiger sig normalt med emner som følgende:

  • Almindelige fællesregler, såsom fristdag, nærstående, værnetingsregler, offentlighed, mv.
  • Etablering af bostyre, herunder kurators, kreditorudvalgets og skifterettens opgaver
  • Konkursboets aktiver, herunder forholdet til, panthavere og separatister
  • Konkursboets passiver, herunder skattekravsstilling
  • Konkursboets indtræden i skyldnerens gensidigt bebyrdende aftaler
  • Solidariske skyldforhold
  • Modregning i konkurs
  • Omstødelse
  • Boet som part i tvister
  • Konkursboets afslutning og udlodninger

Hvad end du ønsker juridisk rådgivning til, hvordan du begærer om konkurs, hvilke rettigheder du har som kreditor eller ønsker rådgivning om omstødelse i konkurs, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du dertilhørende materiale, skal dette vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen.

Kom i gang med det samme

Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i konkursret. LegalHeros jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for.

Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig. Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.