Kundekontrakt

En kundekontrakt er en skriftlig aftale, der indgås mellem en køber og en leverandør. Det er et bredt begreb der dækker over  mange forskellige former for ydelser – konsulentbistand, lejemål, samarbejder osv. Kundekontrakter er skriftlige, fordi det skaber en højere sikkerhed i aftalen, da den dermed kan bevises – i modsætning til en mundtlig aftale. Som så mange andre aftaler, kan den derfor laves med LegalHeros document builder.

Priser fra

1.796,-

Kom i gang
Kunder der bruger LegalHero

Hvornår bruges kundekontrakter?

En kundekontrakt bruges til at undgå uklarheder i erhvervsmæssige relationer, idet den klarlægger baggrunden for aftaleforholdet. Herudover afklares også, hvilke konsekvenser det har, hvis en af parterne bryder aftalen. Derfor kaldes kundekontrakter også for samarbejdsaftaler.

Behovet for en kundekontrakt stiger med kompleksiteten af den erhvervsmæssige aftale og/eller relation. Med andre ord jo flere ting der kan gå galt, desto smartere er det at have en kundekontrakt. Leverandører anvender derfor som regel en kundekontrakt i alle kundeforhold, bare for at være på den sikre side.

Hvad skal der stå i en kundekontrakt?

I kundekontrakten er det som udgangspunkt frit for parterne, hvad der skal fremgå. Der er dog nogle forhold, som altid er vigtige at have med. Disse er:

 • Oplysninger om parterne
 • Formålet
 • Priser og vilkår
 • Rettigheder og forpligtelser
 • Betaling
 • Varighed
 • Genforhandling
 • Misligholdelse
 • Konfliktløsning
 • Værneting
 • Underskrifter

Derudover hører følgende klausuler kun til i nogle kontrakter, hvis der er behov herfor. De kan være gode at have med i situationer, hvor der handles med tjenesteydelser eller varer til høje beløb, eller hvis det vedrører udarbejdelse af ophavsretligt beskyttede værker (eksempelvis hvis man får en IT-virksomhed til at udvikle software til sin egen virksomhed):

 • Hemmeligholdelseserklæring (eventuelt)
 • Force majeur (eventuelt)
 • Ophavsret (eventuelt)

Brug LegalHero til at få lavet din kundekontrakt og meget mere!

Med LegalHero er det op til dig, om du selv vil bygge din kundekontrakt, eller om en af landets dygtigste specialister skal skræddersy den til dig fra bunden af.

Vores specialister yder ikke bare rådgivning, men kan også hjælpe dig i mål og fører din sag lige til døren.

Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.
Kom i gang

Populære ydelser indenfor Kontraktret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis