Kontraktsret

Kontraktsretten er et af LegalHeros kerneområder. Vores erhvervsjuridiske eksperter har alle dybdegående erfaring og ekspertise i både at udfærdige og gennemgå alle typer af kontrakter. Der findes flere typer af kontrakter end der er jurister til at gennemgå dem. Dog er vores juridiske rådgivere hver især eksperter indenfor deres specialefelt. Du kan derfor vide dig sikker på, at LegalHero har en til flere specialister, der kan hjælpe dig med at løse din kontraktretlige opgave. LegalHero er den nemmeste måde at få løst sin juridiske problemstilling på.

Vigtige problemstillinger

Som virksomhed er det vigtigt dit juridiske bolværk står stærkest muligt. Danske virksomheder oplever en stigende regulering, der oftest er omfattende og kompleks, og når en forretningspartner forelægger en ugennemsigtig aftale, så kan det sagtens betale sig at være på forkant med juraen og få en ekspert til at gennemgå aftalekomplekset. Ikke to virksomheder er ens, og det er derfor væsentligt at sikre, at din virksomheds juridiske grundlag er skræddersyet til at tage højde for de nødvendige forhold.

Oftest er stridspunkterne i kontraktfortolkninger spørgsmål om fejl og mangler, fortrydelse samt fortroligheds- og konkurrenceklausuler.

Læs mere om de enkelte kontraktprodukter her på siden:

Populære ydelser indenfor kontrakstret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis