Ejendomme og lejeforhold

Lejeaftaler er private aftaler om leje af et hjem. Lejer får ved en lejeaftale adgang til at benytte en bolig og for udlejer er det en mulighed for at opnå en økonomisk gevinst.

For både lejer og udlejer er der flere væsentlige problemstillinger, der er vigtige at få styr på, bl.a. hvad det skal koste at bo til leje, hvem der har pligt til at vedligeholde lejemålet, samt hvilke frister der skal overholdes i forbindelse med opsigelse eller fraflytning.

Lejeloven er både præceptiv og deklaratorisk. Det betyder, at visse ting kan I frit aftale jer ud af, mens andre ting er fast reguleret i lejeloven og dermed ikke kan fraviges ved aftale.

Vigtige problemstillinger

En lejeaftale er gyldig, uanset om I har en skriftlig lejekontrakt eller ej. Det kan dog altid betale sig at skrive en god kontrakt. Lejekontrakten kan nemlig bruges som et værktøj, hvis der opstår uenigheder eller misforståelser. Både lejer og udlejer kan kræve, at der bliver udarbejdet en kontrakt inden aftaleindgåelse om en lejebolig.

Hos LegalHero mener vi, at det altid kan betale sig at indgå aftaler i fredstid. LegalHeros lejeretsjurister kan hjælpe både dig som både lejer og udlejer med at forstå reglerne omkring fastsættelse af huslejen for dit lejemål. Det er vigtigt at huske på, at huslejens størrelse skal være i overensstemmelse med det lejedes værdi. Er du udlejer, kan du få en forhåndsgodkendelse af huslejen hos dit lokale huslejenævn.

Populære ydelser indenfor lejeret

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis