Når man driver virksomhed har man almindeligvis rigeligt af omkostninger i forbindelse med erhvervsudøvelsen. En af disse omkostninger er blandt andet udgifter til kontorfaciliteter. En af de helt store investeringer for erhvervsdrivende kan bestå i købet af en fast ejendom, der kan rumme kontorer. Denne mulighed er dog langt fra den eneste, hvis man gerne vil have erhvervslokaler. Et af de typisk forekomne valg i relation til at finde de rette kontoromgivelser er at lave en erhvervslejekontrakt. Erhvervslejekontrakter er ofte meget omfattende, og det kan i den forbindelse være en god ide at søge juridisk rådgivning herom.

Det kan være en rigtig fornuftig løsning, idet der er mange fordele ved at indgå en aftale om leje fremfor eje. Udover, at man som lejer kan nyde stor fordel af, at udlejer som udgangspunkt står for det meste af istandsættelsen og vedligeholdelsen, så er der også en række andre fordele. En af dem er, at man kan investere den kapital, som man ville have investeret i fast ejendom et andet sted i virksomheden. Herudover er den anden nævneværdige fordel, den fleksibilitet, der følger med i et lejeforhold. Står man som virksomhed i den situation, hvor man har vokset sig for stor sine lokaler, så har man i et lejeforhold med en større frihed til, at kunne afvikle sine lokaler til fordel for, at kunne finde andre passende lokaler.

Ønsker du hjælp til at lave erhvervskontrakter?

Når man gerne vil indgå en aftale om erhvervsleje, en erhvervslejekontrakt, er der i høj grad lagt op til en del forhandling mellem parterne. Man gør derfor klogt i at sikre sig et godt udgangspunkt ved fra start af at få en juridisk ekspert med indover forhandlingen. Selve udfærdigelsen af erhvervslejekontrakten er ikke underlagt en regel om, at den bør være skriftligt, men både af hensyn til den juridiske sikkerhed, så kan det på det kraftigste anbefales at aftalen indgås skriftligt. Værd at bemærke er, at kræver én af parterne i lejeforholdet, at lejeaftalen skal være skriftlig, skal dette ske i henhold til loven herom.

Hvad skal erhvervslejekontrakter indeholde?

Nogle af de punkter, der blandt andet er til forhandling i forbindelse med en udfærdigelsen af erhvervslejekontrakter er:

  • Lejens størrelse
  • Lejeforholdets varighed
  • Fordeling af vedligeholdelsespligten
  • Lejers ret til at lade en anden lejer overtage lejemålet
  • Erstatning
  • Mangler ved det lejede
  • Betaling for vand
  • Forhold ved fraflytning

Lejens størrelse beror som udgangspunkt på de vilkår, som udlejer og lejer har fastsat i lejeaftalen. Der er på denne i høj grad lagt op til en forhandling mellem parterne, hvor vilkårene i aftalen vurderes i relation til det størrelsen på lejen. Hos LegalHero kan vi hjælpe med alle forhold vedrørende forhandlinger af erhvervslejekontrakter. Vores juridiske eksperter har mangeårig erfaring med erhvervslejeret, hvorfor du trygt kan tage os med på råd, hvis du ønsker hjælp. Vi hjælper både lejere såvel som udlejere.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du juridisk rådgivning i relation til erhvervslejekontrakter, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du allerede et udkast til en erhvervslejekontrakt, skal denne vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i erhvervslejeret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.