Bortvisning af funktionær

Det kan for en arbejdsgiver være nødvendigt at bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen har groft misligholdt sit ansættelsesforhold. En bortvisning kan for en medarbejder være en meget indgribende sanktion. Vær derfor sikker på, at du har styr på den juridiske del af bortvisningsbrevet og skab dit eget 100 % juridisk gyldige bortvisningsdokument med LegalHero.

Tager 5 minutter
Kan hentes med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Det kan for en arbejdsgiver være nødvendigt at bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen har groft misligholdt sit ansættelsesforhold. En bortvisning kan for en medarbejder være en meget indgribende sanktion. Vær derfor sikker på, at du har styr på den juridiske del af bortvisningsbrevet og skab dit eget 100 % juridisk gyldige bortvisningsdokument med LegalHero.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Pris

299 kr.

Ekskl. moms Opret bortvisningsbrev
Sådan virker det
Besvar spørgsmålene Underskriv digitalt Download det færdige dokument

Hvad er en bortvisning?

Når en medarbejder bortvises, mister denne sin indtægt og vedkommende mister sin ret til et opsigelsesvarsel – ansættelsesforholdet ophører altså med det samme. Hvis bortvisningen er berettiget, risikerer medarbejderen desuden at få tildelt karantæne fra sin a-kasse.

Hvornår kan en funktionær bortvises?

Når en medarbejder har misligholdt sit ansættelsesforhold væsentligt, er man som arbejdsgiver berettiget til at bortvise medarbejderen.

En væsentlig misligholdelse finder sted, hvis medarbejderen:

  • udebliver fra arbejde uden gyldig grund,
  • snyder med sine timesedler,
  • stjæler fra arbejdsgiver eller
  • på en tilstrækkelig grov måde og til en bred kreds udtaler sig kritisk om virksomheden eller virksomhedens ledelse.

En bortvisning er desuden saglig, hvis en medarbejder i forbindelse med sit arbejde overtræder straffeloven.

Hvis en medarbejder nægter at udføre en arbejdsopgave, som helt naturligt hører til stillingen, eller som fremgår af den ansættelsesaftale, der er indgået mellem arbejdstager og arbejdsgiver, vil det oftest kunne begrunde en bortvisning.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på?

Det er for en arbejdsgiver vigtigt at sikre, at bortvisningsgrundlaget er i orden. Der bør derfor sikres bevis for, at medarbejderen har begået den pågældende handling (eller undladelse).

Hvis en medarbejder uberettiget bliver bortvist, vil medarbejderen have ret til en erstatning for det tab, medarbejderen har lidt ved at blive bortvist. Dette vil typisk svare medarbejderens løn under opsigelsesvarslet. Udover dette kan medarbejderen have ret til godtgørelse, hvis bortvisningen også var usaglig.

Det kan af den grund være relevant at vurdere, hvorvidt en suspension eller en traditionel opsigelse/fyring er mere passende.

Hvordan kommer jeg i gang med mit bortvisningsdokument?

Med LegalHeros smarte dokumentgenerator kan du selv lave dit bortvisningsdokument, som du efterfølgende kan downloade og sende til din medarbejder.

Hvis du er i tvivl om forholdene omkring bortvisningen kan vores rådgivere også hjælpe dig med at vurdere, om en bortvisning er berettiget.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis