Baggrund

Kunde- og konkurrenceklausul

Kunde- og konkurrence klausuler kan i ansættelsesforhold bruges som led i at sikre, at en medarbejder ikke indgår ansættelsesaftaler med andre konkurrerende virksomheder, ligesom det også kan afskære en medarbejder fra i en anden erhvervsmæssig sammenhæng at bruge det netværk af kunder, som en medarbejder har opnået.

Hvis der er indgået en ansættelsesaftale, hvori der indgår kunde- og konkurrence klausuler, laves der typisk en fratrædelsesaftale, der regulerer hvordan medarbejderens relation til arbejdsgiveren føres videre.

Her kan du downloade en skabelon til brug for fratrædelse, hvor forholdet om kunde- og konkurrence klausuler indgår.

Priser fra

1.796 kr. Få hjælp til klausul

Kunde- og konkurrence klausuler kan i ansættelsesforhold bruges som led i at sikre, at en medarbejder ikke indgår ansættelsesaftaler med andre konkurrerende virksomheder, ligesom det også kan afskære en medarbejder fra i en anden erhvervsmæssig sammenhæng at bruge det netværk af kunder, som en medarbejder har opnået.

Hvis der er indgået en ansættelsesaftale, hvori der indgår kunde- og konkurrence klausuler, laves der typisk en fratrædelsesaftale, der regulerer hvordan medarbejderens relation til arbejdsgiveren føres videre.

Her kan du downloade en skabelon til brug for fratrædelse, hvor forholdet om kunde- og konkurrence klausuler indgår.

Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er formålet med en kunde- og konkurrenceklausul?

Når en arbejdsgiver og arbejdstager indgår aftale om ansættelse, kan arbejdsgiveren med rette være interesseret i at indarbejde en kunde- og konkurrenceklausul (hvis begge, er der tale om en kombinationsklausul), som hhv. hjælper til:

  • at begrænse medarbejderes fremtidige adgang til at kunne benytte det netværk af kunder, som medarbejderen opnår som led i ansættelsesforholdet. Hvis forholdet ikke allerede er reguleret i ansættelsesaftalen, vil virksomheden være nødsaget til at indarbejde en kundeklausul i fratrædelsesaftalen.
  • at begrænse den ansattes mulighed for at optage en stilling i en konkurrerende virksomhed. Hvis forholdet ikke allerede er reguleret i ansættelsesaftalen, vil virksomheden være nødsaget til at indarbejde en konkurrenceklausul i fratrædelsesaftalen.

Når begge forhold er indarbejdet i en aftale, er der tale om en kombinationsklausul, som har skærpede krav i forhold til, hvis blot et af forholdene indarbejdes.

Hvordan virker en kunde- og konkurrenceklausul?

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul træder enten i kraft, hvis medarbejderen selv siger op, eller hvis virksomheden opsiger medarbejderen på baggrund af forhold hos medarbejderen. Det er et krav, at den skal være indgået skriftligt. Dette betyder også, at hvis medarbejderen bliver opsagt på baggrund af forhold hos virksomheden, gælder en konkurrenceklausul ikke længere.

En konkurrenceklausul kan som udgangspunkt kun indgås, hvis medarbejderen har indtaget en helt særlig betroet stilling. Denne betegnelse indebærer, at en medarbejder har fået adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger (såsom regnskaber eller pris- og kundelister v.) og hvis den viden, som medarbejderen har opnået kan udnyttes til skade for arbejdsgiveren, hvis denne viden anvendes hos en konkurrerende virksomhed.

En konkurrenceklausul indgået efter d. 1. januar 2016 kan, hvis der ikke også er tale om en kundeklausul, maksimalt have gyldighed i 12 måneder.

Kundeklausul

En kundeklausul har samme gyldighedsbetingelser som en konkurrenceklausul.

Såfremt der ikke også er tale om en konkurrenceklausul, har en kundeklausul gyldighed i 12 måneder, hvis den er indgået efter d. 1. januar 2016.

Kombinationsklausul

En kombineret ansættelsesklausul vil bestå af en kundeklausul og en konkurrenceklausul. Af denne grund skal den opfylde gyldighedsbetingelser for begge klausuler. Særligt i forhold til en kombinationsklausul, så kan den ikke forpligte medarbejderen i længere end 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet.

Kunde- og konkurrenceklausul

Som kompensation for den ansattes videre begrænsning i sine muligheder, får den ansatte en økonomisk kompensation i et halvt år svarende til typisk minimum 40 % eller 50 % af den månedsløn, som den ansatte tidligere har fået. Hvor stor kompensationen er, afhænger af, hvor længe medarbejderen har arbejdet i virksomheden.

Hvis der er indgået aftale om én af forholdende eller om både en kunde- og konkurrenceklausul, kan der ved fratrædelsen benyttes en såkaldt fratrædelsesaftale, der inkluderer en kunde- og konkurrenceklausul. Dokumentet behandler den situation, hvor en medarbejder fratræder en stilling, hvor der er indgået en ansættelsesaftale, der indeholder forholdene.

Hvordan kan LegalHero hjælpe?

LegalHero har eksperter i alle former for ansættelsesret og vi bistår meget gerne med vurderingen af din fratrædelsesaftale.

Uanset om der ønskes en generel rådgivning om, hvilke forhold opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med udarbejdelsen af en fratrædelsesaftale, eller om der ønskes en egentlig udarbejdelse af dokumentet, så er det alt sammen noget, vi hos LegalHero kan hjælpe med. Vi leverer ikke blot juridisk rådgivning, vi har også stor opmærksomhed på de forretningsmæssige aspekter, der gør sig gældende i den enkelte situation.

Du kan derfor trygt vælge LegalHero, hvis du vil sikkert i mål med en fratrædelsesaftale.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan få et uforpligtende tilbud fra en af vores juridiske eksperter ved at klikke her.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en konkurrenceklausul?

Formålet med konkurrenceklausulen er at hindre, at fratrådte medarbejdere tager ansættelse i en konkurrence virksomhed eller udøver selvstændig konkurrence virksomhed.

Hvad er en kundeklausul?

Formålet med kundeklausulen er, et forbud mod, at den ansatte efter endt ansættelsesforhold, har erhvervsmæssig kontakt med virksomhedens kunder eller andre af virksomhedens forretningsforbindelser.

Hvilke krav er der til klausulerne?

Det er en betingelse for at klausulen er gyldig, at der er indgået en skriftlig aftale om klausulen samt fremgår, hvilken størrelse kompensation, der er aftalt. F.eks. gælder det for konkurrenceklausuler, at sådan en kun kan indgås af en ansat i en særlig betroet stilling. 

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms Få hjælp til klausul
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis