Krænkelse af varemærke

Beskyttelsen af et unikt varemærke er afledt af immaterialretten. Det betyder, at du som ejer har eneret til at benytte det. Er du blevet udsat for en krænkelse af dit varemærke, så kan LegalHero bistå dig med at opnå erstatning samt forhindre den krænkende i fortsat at benytte sig af det.

Priser fra

1.796 kr. Få beskyttelse af varemærke
Beskyttelsen af et unikt varemærke er afledt af immaterialretten. Det betyder, at du som ejer har eneret til at benytte det. Er du blevet udsat for en krænkelse af dit varemærke, så kan LegalHero bistå dig med at opnå erstatning samt forhindre den krænkende i fortsat at benytte sig af det.
Kunder der bruger LegalHero
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms Få beskyttelse af varemærke
Sådan virker det
Beskriv din sag
Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platform
Få uforpligtende tilbud
Modtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.
Modtag rådgivning
Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Besiddelse af et solidt varemærke kan give mange fordele til din virksomhed. Desværre giver det også mulighed for at andre virksomheder kan udnytte og misbruge et etableret varemærke til deres egen fordel. Dette er ulovligt og kan i værste fald have den konsekvens at din virksomheds ry lider uoprettelig skade. Derfor kan man få erstatning for den skade, der er sket samt modtage vederlag for, at en anden part har nydt godt af ens varemærke.

Erstatning for krænkelse af varemærke

Krænkes et varemærke, så tilpligtes den krænkende part at betale erstatning for den skade, som krænkelsen har forvoldt rettighedshaveren. Erstatningen udmåles baseret på den forurettedes parts tabte fortjeneste, samt den krænkende parts uberettigede fortjeneste. Den krænkende part skal derudover betale et vederlag til den forurettede for udnyttelsen af varemærket. Er krænkelse af varemærke forsætligt og er der skærpende omstændigheder, så kan der tillige tilkendes godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Foreligger der en licensaftale, så er licensgiveren såvel som licenstageren anset som forurettet.

Selv om krænkelsen er reelt uagtsom, og dette kan bevises, så kan den krænkende part stadig ifalde erstatningsansvar, dog under erstatninglovens normale forskrifter istedet for varemærkelovens bestemmelser.

Forebygning af krænkelse af varemærke på baggrund af dom

Dømmes en part for krænkelse af varemærke, så kan domstolen på begæring beslutte, at den vare, som krænker varemærkeretten, skal:

  • tilbagekaldes,
  • tilintetgøres,
  • udleveres til den forurettede,
  • eller have fjernet de ulovlige varemærker.

Retten tager hensyn til krænkelsens omfang før de ovenstående forebygninger tages i brug.

Ikke krænkelse af varemærke

Det er tilladt at sælge et produkt med et varemærke der ligner ét, der allerede er taget i brug, så længe produktet er anderledes og der ikke kan opstå tvivl om, at der er tale om to forskellige virksomheder uden relation. Hedder et tøjmærke eksempelvis Diva, så kan et andet tøjmærke ikke bruge samme navn. En elektronikproducent ville derimod ikke være afskåret fra at kalde sine computere for Diva.

Varemærker, der er så udbredte og kendte kan dog opnå en bredere beskyttelse på tværs af brancher og produktkategorier. En Østeuropæisk frugthandler havde fået den idé, at bruge et afbidt æble som logo. Den amerikanske teknologivirksomhed, Apple, sagsøgte herefter frugthandleren og fik medhold. Domstolen mente, Apples logo var så velkendt og tæt forbundet til virksomheden, at det ikke kune udelukkes, at folk ville drage relationer til Apple, når de så frugthandlerens logo. På samme måde kan andre virksomheder ikke benytte Coca Cola Company's Coca Cola skrifttype, da det med det samme ville få forbrugere til at tænke at virksomheden er forbundet til Coca Cola Company.

Hvordan kan LegalHero hjælpe?

Ønsker du hjælp i relation til rettigheder om varemærker? Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante dokumenter til din sag, skal disse vedhæftes på sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i immaterialret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis