Årsagsforbindelse

Årsagsforbindelse benyttes inden for erstatningsretten. Ordet indebærer, at der foreligger en årsagsforbindelse mellem en handling og en skade, hvis handlingen har medvirket til, at skaden opstod. Tilsvarende kan der være årsagsforbindelse mellem en undladelse og en skade, eksempelvis undladelsen af at foretage en handling, som ville have afværget en skade.