Acceptfrist

En frist for accept af tilbud. Et tilbud kan udløbe ved at fristen udløber, jf. Aftalelovens § 2. Hvis ikke der er sat en acceptfrist, så gælder Aftalenlovens § 3, hvoraf det bl.a. fremgår, at modtageren af et tilbud skal have rimelig betænkningstid. Dog gælder det af § 3, stk. 2, at mundtlige tilbud skal accepteres straks for at have retsvirkning.

Kommer accepten af et tilbud frem efter acceptfristen, så anses det for at være et nyt tilbud, jf. Aftalelovens § 4.