Act of God

I amerikansk og engelsk ret en betegnelse for begivenheder, der ikke kan tilskrives menneskeligt ansvar og som derfor bl.a. kan hæve kontraktuelle forpligtelser eller ansvar. I Danmark og andre civil law-lande bruges til sammenligning udtrykket Force Majeure.

Hvilke typer af "acts of god" er der?

Der er mange forskellige typer af "acts of god". Nogle eksempler er orkaner, jordskælv, oversvømmelser, tornadoer og vulkansk udbrud. Selvom disse hændelser kan være meget ødelæggende, er det vigtigt at huske, at de ikke er forudseelige eller forhindelige. De opstår udelukkende pga. naturlige årsager, og der er derfor ikke noget, vi kan gøre for at forhindre dem.

Hvornår er en "act of god" ikke dækket af forsikring?

Forsikringsselskaberne har ofte deres egne definitioner af, hvad der udgør en "act of god". Men generelt set dækker en "act of god" ikke skader, der er forårsaget af menneskelige handlinger - såsom kriminalitet, krig eller naturkatastrofer, der er forudsigelige eller undgåelige.

Hvad er de mest almindelige "acts of god" i Danmark?

Der er mange forskellige "acts of god" der kan ske i Danmark, men de mest almindelige er nok orkaner, voldsomme storme og oversvømmelser. De fleste af disse naturlige fænomener kan dog relativt let forudses, så mange mennesker er forberedt på dem.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis