Ækvivalenslæren

Hvad er ækvivalenslæren?

Ækvivalenslæren giver mulighed for, at der ved fortolkningen af et patentkrav kan tages hensyn til tekniske forhold, der ikke er direkte omfattet af kravet, men som alligevel ligger inden for patentkravets tekniske område.

Hvordan anvendes ækvivalenslæren ved fastlæggelsen af et patentets beskyttelsesomfang?

Ækvivalenslæren indgår som en del af fortolkningen af et patentkrav, når der skal afgøres, om et givent produkt eller en givende proces ligger inden for patentkravets beskyttelsesomfang. Ækvivalenslæren giver mulighed for at tage hensyn til tekniske forhold, der ikke er direkte omfattet af kravet, men som alligevel ligger inden for patentkravets tekniske område.

I Danmark anvendes ækvivalenslæren bl.a. ved afgørelser om, hvorvidt der foreligger en krænkelse af et patent.

Hvorfor er ækvivalenslæren vigtig?

Ækvivalenslæren sikrer, at patentkrav ikke kan tolkes for snævert, således at der kun tages hensyn til de tekniske forhold, der er direkte omfattet af kravet. På denne måde sikres det, at der også tages hensyn til tekniske forhold, der ikke er direkte omfattet af patentkravet, men som alligevel ligger inden for patentkravets tekniske område.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis