Afhjælpning

Afhjælpning er en parts istandsættelse af en mangelfuld ydelse, så den lever op til det mellem parterne aftalte. Afhjælpning kan ske ved at ydelsen/genstanden repareres, omleveres, osv.

Forbrugere har ret til afhjæpning, jf. Købelovens § 78, stk. 1 (afhjælpningspligt). Omvendt kan sælgere i forbrugerkøb forbygge misligholdelse ved at afhjælpe, jf. Købelovens § 79 (afhjælpningsret).

I andre købssituationer end forbrugerkøb kan afhjælpning udelukkende ske ved omlevering, jf. Købelovens § 43, ligesom sælger kun har begrænset ret til afhjælpning, jf. Købelovens § 49.

Indenfor lejeretten kan lejerens afhjælpning af mangler i lejemålet ske for udlejers regning, jf. Lejelovens § 11. Omvendt kan udlejer kræve afhjælpning af lejer, således at lejemålet tilbageleveres i kontraktmæssig stand.

Relaterede ord

Forbedringsforhøjelse

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis