Afkastningsgrad

Afkastningsgraden fungerer som et centralt regnskabstal, der tydeliggør virksomheders evne til at generere overskud ud fra den indskudte kapital. Det vil sige at tallet viser hvor stort et overskud i en virksomhed er blevet i forhold til den investerede kapital. Som udgangspunkt skal en god afkastningsgrad ligge over markedsrenten. Ligningen kan skrives således:

Resultat af primær drift (EBIT) / Investeret kapital = Afkastningsgrad

''Resultatet af primær drift (EBIT)'' er også kendt som ''resultat før renter'' eller ''nettoresultat''. Derudover skal man også kende de samlede aktivers værdi i virksomheden.

Hvad bruges tallet til?

Afkastningsgraden fungerer som sagt, som et vigtigt økonomisk nøgletal for en virksomhed. Tallet kan bruges til at sammenligne virksomheder med hinanden, i forhold til at vurdere hinandens investeringer inden for samme branche eller på tværs af brancher - også kaldet rentabilitet. Jo højere afkastningsgrad en virksomhed har, desto bedre er det.

Hvis man ønsker at se en virksomheds afkastningsgrad, kan man bl.a. besøge Proff.dk. Her kan du indtaste CVR-nummer, vælge virksomheden og markere ''afkastningsgrad''.

Afkastningsgrad i praksis

Afkastningsgraden kan anskueliggøres ved et eksempel: Hvis X virksomhed har en afkastningsgrad på 20 %, vil det betyde et afkast på 20 kr., hver gang der investeres 100 kr. i aktier.

Det er et godt tegn for virksomheden, hvis afkastningsgraden er højere end markedsrenten - i så fald vil du få mere ud af investere i virksomheden end i markedet. Som tommelfingerregel skal din virksomheds afkastningsgrad som minimum være højere end markedsrenten, for at være fordelagtig.

Afkastningsgrad og overskudsgrad

Der er forskel på overskudsgraden og afkastningsgraden, da overskudsgraden fortæller hvor meget af din omsætning der bliver til indtjening/overskud. Der er også mulighed for at sammenligne en virksomheds afkastningsgrad med dennes overskudgrad. Overskudsgrad fungerer som et andet nøgletal, hvis du ønsker at få indblik i virksomhedens indtjeningsevne. Jo bedre en virksomhed er til at holde sine omkostningerne nede, jo højere vil overskudsgraden blive.

Overskudsgraden kan beregnes på følgende måde: Resultat af primær drift * 100 / nettoomsætning = overskudgrad.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis