Afledet krav

Et afledet krav er også kendt som regres. Begrebet beskriver det forhold, hvor en anden end den faktisk skadelidte gør krav mod skadevolder, fordi vedkommende har holdt den skadelidte ansvarsløs.

Som eksempel kan nævnes forsikringsselskaber, der efter at have udbetalt en forsikringssum til en skadelidt efterfølgende retter et afledt krav (regres) mod skadevolderen for at dække tabet.

Relaterede ord

Misbrugskrav

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis