Aftægt

En erhverver af fast ejendom kan forpligte sig til at yde forsørgelse for overdrageren af den pågældende ejendom. Begrebet bruges ofte om situationer, hvor en ny ejer af en ejendom forpligter sig til at stille en bolig til rådighed for overdrageren eller den længstlevende ægtefælle. En aftægt bør tinglyses som grundbyrde på ejendommen.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis