Aftale

En aftale er bredt defineret som to eller flere viljeserklæringer afgivet af to eller flere personer mellem hinanden. For at der kan være tale om en aftale, skal mindst én af viljeserklæringerne være et tilbud, som dog kræver accept fra den anden part. En aftale kan også gå under betegnelserne kontrakt, vedtagelse, pagt, overenskomst, osv.

Aftale anvendes både om små og uforpligtende viljeserklæringer, som fx hverdagsaftaler, men også om regulære juridiske aftaler, der kan gennemtvinges retligt.

Juridiske aftaler

Juridiske aftaler kan enten være skriftlige eller mundtlige, men det anbefales altid at have en skriftlig aftale, som kan vise tilbage til, hvad der blev aftalt. Hvis en aftale indeholder vilkår og betingelser, kan det være en god idé at have en skriftlig aftale, så der ikke er misforståelser om, hvad der er aftalt.

Forpligtende aftaler

En aftale kan være forpligtende for begge parter eller kun for den ene part. Det afhænger af, hvordan aftalen er udformet, og hvad der er aftalt.

Der er mange forskellige typer af aftaler, og de kan have forskellige formål og indhold. Men det vigtigste er altid, at alle parter er enige om, hvad der er aftalt, og at alle parter overholder deres forpligtelser.

Gennemtvingelse af aftaler

I princippet kan enhver aftale gennemtvinges, hvis den anden part ikke overholder sine forpligtelser. Men det er ikke altid muligt at gennemtvinge en aftale, fordi der kan være mange forskellige årsager til, at den anden part ikke overholder aftalen.

Det er derfor altid en god idé at have en skriftlig aftale, så der ikke er nogen tvivl om, hvad der er aftalt, og så man kan dokumentere, hvad der er aftalt, hvis det bliver nødvendigt.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis