Afviklingsmodenhed

Ved modregning af ydelser er det oftest en betingelse, at fordringerne, der bruges til modregningen, er forfaldne, dvs. modne til at kunne afvikles.

Hvad er afviklingsmodenhed?

Afviklingsmodenhed er et udtryk, der bruges i forbindelse med modregning af fordringer. Det betyder, at fordringen er forfalden, dvs. den er moden til at blive afviklet. Fordringen skal derfor være blevet indfriet, før der kan ske modregning.

Det er altså en forudsætning for, at der kan ske modregning, at fordringen er forfalden og dermed afviklingsmoden. Hvis fordringen ikke er afviklingsmoden, kan der ikke ske modregning, og fordringen forbliver uafviklet.

Hvorfor er det vigtigt, at fordringer er afviklingsmodene?

Det er vigtigt, at fordringer er afviklingsmodne, da det er en forudsætning for, at der kan ske modregning. Modregning er en vigtig metode til at indfri fordringer, og derfor er det afgørende, at fordringerne er afviklingsmodne, før der kan ske modregning.

Derudover er det også vigtigt, at fordringerne er afviklingsmodne, da det sikrer, at fordringerne bliver indfriet på et tidspunkt, hvor det er hensigtsmæssigt for begge parter. Hvis fordringen ikke er afviklingsmoden, kan det medføre problemer for den, der har fordringen, da vedkommende ikke kan få indfriet sin fordring på det ønskede tidspunkt.

Hvornår er fordringer afviklingsmodne?

Der er forskellige regler for, hvornår fordringer er afviklingsmodne.

I almindelighed er fordringer afviklingsmodne, når de er forfaldne til betaling. Det vil sige, når det er blevet den dato, hvor fordringen skulle have været betalt.

Der kan dog også være andre kriterier for afviklingsmodenhed. For eksempel kan det i nogle tilfælde være en betingelse for afviklingsmodenhed, at fordringen er blevet indfriet. Dette er dog ikke almindeligt, og det er ikke en forudsætning for afviklingsmodenhed i almindelighed.

Derudover kan der være andre særlige krav til afviklingsmodenhed, der er angivet i lovgivningen eller i en kontrakt.

Afviklingsmodenhed er altså ikke altid det samme, og det kan derfor være en god idé at tjekke, hvad der gælder for den enkelte fordring, før man vælger at afvikle den.

Hvordan kan man sikre, at fordringer er afviklingsmodne?

Der er flere ting, man kan gøre for at sikre, at fordringer er afviklingsmodne.

For det første kan man sørge for at have styr på sine fordringer, og være opmærksom på, hvornår de forfalder.

For det andet kan man sikre, at der ikke er rettigheder eller forbehold, der kan gøre fordringen uafviklingsmoden.

Endelig kan man sørge for at have de nødvendige dokumenter i orden, så der ikke er nogen tvivl om, hvad der er aftalt, og hvem der har ret til at afvikle fordringen.

Relaterede ord

Rykningsklausul

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis