Afvisning

Afvisning bruges om en handling, hvor noget nægtes anerkendt eller godkendt. Begrebet bruges om flere juridiske situationer, bl.a.:

  • Afvisning af en person ved en grænseovergang ved beslutning om at nægte den pågældende person adgang til landet.
  • En retlig afgørelse, hvor retten afviser at behandle en given sag, ofte på grund af manglende processuelle forudsætninger for rettens kompetence til at dømme i sagen.
  • En tinglysningsdommer kan afvise at tinglyse en dokument, såfremt dokumentet har processuelle mangler og/eller udstederen ikke er berettiget til at tinglyse det pågældende dokument.
LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis