Aktieaflønning

Aktieaflønning er en aftale om en lønmodtagers ret til at modtage vederlag ved i fremtiden at købe anparter eller aktier i den ansættende virksomhed (eller en koncernforbundet virksomhed). Aktieaflønning kan bl.a. tildeles gennem optioner og warrants.

  • Optioner: Giver ret men ikke pligt til at købe eksisterende andele i en virksomhed indenfor nærmere afgrænset periode. Kursen er ligeledes fastsat på forhånd.
  • Warrants: En tegningsret men ikke pligt til i fremtiden at tegne nye andele i en virksomhed indenfor en nærmere afgrænset periode. Kursen er ligedes fastsat på forhånd.

Aktieaflønning er reguleret i bl.a. aktieoptionsloven. Særligt ophør af ansættelsesforhold inden udnyttelse af tegningsretten giver anledning til tvister mellem arbejdstagere og arbejdsgivere.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis