Aktieklasser

Indenfor dansk ret gælder det, at alle aktier (fsv. også anparter) har lige ret. Denne hovedregel kaldes for lighedsprincippet. Aktieklasser fraviger denne hovedregel ved at inddele kapitalandelene i et selskab i flere klasser, hvoraf særskilte rettigheder tilskrives de forskellige klasser.

Oftest inddeles aktier og anparter i en A-klasse og en B-klasse, men der kan også være flere. Som oftest tildeles A-aktierne en ret til forlods udbytte og højere stemmevægt på selskabets generalforsamling. De kaldes derfor præferenceaktier, hvorimod B-aktier vil betegnes som ordinære aktier.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis