Backletter

Backletter betegner det man på engelsk kalder et letter of indemnity. Et letter of indemnity er et subsidiært eller supplerende aftaledokument, der sikrer, at en række forpligtelser overholdes mellem to parter. Et sådant dokument er typisk udstedt af en tredjepartsorganistaion, der indvilliger i at betale økonomisk erstatning, hvis en af parterne forsømmer deres forpligtelser over for hinanden.

Hvordan fungerer et backletter?

En backletter kan typisk indeholde følgende:

  • En beskrivelse af hvilke forpligtelser der er pålagt de to parter
  • En erklæring fra tredjepartsorganisationen om, at de vil dække økonomisk erstatning, hvis en af parterne forsømmer deres forpligtelser
  • En klausul om, at tredjepartsorganisationen ikke vil være ansvarlig for andet end det, der er beskrevet i dokumentet
  • En klausul om, at tredjepartsorganisationen ikke vil være ansvarlig for forsinkelser eller fejl, der måtte opstå undervejs

En backletter er altså ikke det samme som en garanti, men kan til gengæld give sikkerhed for, at der er økonomisk dækning, hvis en af parterne ikke overholder sine forpligtelser.

Hvornår kan et backletter være nyttig?

Tredjepartsorganisationen kan være en virksomhed, der leverer en service eller et produkt til den ene af parterne, og det kan derfor være nødvendigt at have en backletter for at sikre, at de leverede ydelser bliver betalt.

En backletter kan også være en forudsætning for at få et lån hos en bank.

En backletter kan have flere formål, og der er derfor ikke én fast definition på, hvornår den skal bruges.

Det er dog altid en god idé at konsultere en advokat, inden man underskriver et backletter, så man er sikker på, at man ved, hvad man har forpligtet sig til.

Hvordan udstedes et backletter?

Et backletter kan udstedes på flere måder, men den mest almindelige er, at der udarbejdes en kontrakt mellem to parter.

Denne kontrakt indeholder en klausul om, at hvis den ene part ikke overholder sine forpligtelser, så vil den anden part have ret til at inddrive det, der står i kontrakten, via et backletter.

Et backletter kan også udstedes af en tredjepart, f.eks. en bank, hvis den ene af parterne ikke overholder sine forpligtelser.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis