Bagatelregel

En bagatelregel betegner i konkurrenceretten det man kalder de minimis regler, der har til formål at fritage visse konkurrencebegrænsninger fra det ellers gældende forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Hensigten bag dette er, at de deltagende virksomheder kan have en så svag markedsposition, at der ikke foreligger mærkbar påvirkning af konkurrencen. Visse konkurrencebegrænsninger anses dog for at være mere alvorlige. Bagatelreglens hjemmel kan findes i konkurrencelovens § 7 samt i EU-kommisionens bagatelmeddelelse.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis