Bemyndigelse

Bemyndigelse betegner i fuldmagtsforhold en ret, som fuldmægtigen har i forhold til fuldmagstiveren til at indgå retshandler med tredjemand på vegne af fuldmagtsgiver, der umiddelbart stifter en ret eller pligt for fuldmagtsgiveren. Hertil gælder, at en bemyndigelse afhænger af særlig legitimation til terdejmand, således , at fuldmagtsgiveren kan bindes af den fuldmægtige, selv om den fuldmægtige har overskredet sin bemyndigelse.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis