Betalingsstandsning

Betalingsstandsning indebærere et generelt ophør med frivillig betaling af gæld, der følger af aktuel eller forventet manglende betalingsevne, dog med forbehold af, at visse gældsposter holdes udenfor. Betalingstandsning sker, når en skyldner, der ikke mener at være i stand til at opfylde sine forpligtelser, anmoder herom. Der vil i dette tilfælde ikke ske offentliggørelse, men alene meddeles betalingsstandsning til samtlige bekendte fordringshavere.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis