Betingelse

En betingelse er en kendsgerning, som betinger indtræden vilkårligt af en retsvirkning. En betingelse kan enten være suspensiv (jeg vil, hvis), hvilket indebærer, at retsvirkningen først indtræder, når betingelsen indtræder, eller resolutiv (jeg vil, indtil), hvilket indebærer, at virkningen ophører, når betingelsen indtræder.

Suspensiv betingelse

En suspensiv betingelse indebærer, at virkningen af den pågældende retshandling først indtræder, når betingelsen indtræder. I tilfælde af en suspensiv betingelse vil retten først være gældende, når betingelsen indtræder.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis