Bevisbyrde

Bevisbyrde indebærer, at en part har bevisbyrde for et vist forhold. Dette betyder, at det er til partens egen skade, hvis der ikke tilvejebringes tilstrækkelige oplysninger om et specifikt forhold. Den part, der bærer bevisbyrden har det man kalder tvivlsrisikoen, idet manglende bevis for det pågældende forhold vil indebære, at modparten oplysning herom lægges til grund for afgørelsen, hvilket dermed er til ugunst for parten med bevisbyrden.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis