Brugsret

En brugsret er en ret, der med sin hjemmel giver indehaveren en almindelig adgang til at råde over eller nyde en andens ejendom. I tilfælde af, at der skal betales for en brugsret, vil der være tale om leje. Når der er tale om en brugsret for værdipapirer, er der tale om en aftale mellem pantsætter og panthaver om, at panthaver kan råde retligt over de pantsatte værdipapirer i samme omfang som panthaver.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis