Byggeskadeforsikring

En byggeskadeforsikring skal tegnes og betales af en bygherre, der opfører ny bebyggelse egnet til beboelse, og dækker udgifter til udbedring af byggeskader indtil 10 år fra afleveringen af byggeriet.

En byggeskadeforsikring skal tegnes og betales af en bygherre, der opfører ny bebyggelse egnet til beboelse, og dækker udgifter til udbedring af byggeskader indtil 10 år fra afleveringen af byggeriet.

Dækning på byggeskadeforsikring

En byggeskadeforsikring dækker skader, der opstår på byggeriet som følge af fejl og mangler i byggeriet. Skaderne kan være opstået som følge af fejl i materialer, der er anvendt til byggeriet, eller på grund af dårlig udførelse af byggeriet.

En byggeskadeforsikring dækker ikke skader, der opstår på grund af almindeligt slid og ælde, eller skader, der opstår som følge af force majeure.

En byggeskadeforsikring kan tegnes hos et forsikringsselskab eller hos en bygherre. Forsikringen dækker skader, der opstår på byggeriet inden for 10 år fra afleveringen af byggeriet.

Forsikringen dækker ikke skader, der allerede har været kendt af bygherren på tidspunktet for afleveringen af byggeriet.

Vælg den bedste byggeskadeforsikring

Det er meget vigtigt at have en byggeskadeforsikring, hvis man ejer et hus eller en lejlighed. Men hvordan vælger man den rigtige byggeskadeforsikring?

Der er flere ting, man skal være opmærksom på, når man vælger byggeskadeforsikring. Først og fremmest skal man se på, hvor meget forsikringen dækker. Dernæst skal man se på, hvad forsikringen dækker, og hvad den ikke dækker. Og til sidst skal man se på, hvor meget forsikringen koster.

Hvad er en ekstern byggeskadeforsikring?

En ekstern byggeskadeforsikring dækker skader, der opstår på bygninger og anlæg uden for virksomhedens egen adresse. Forsikringen kan tegnes som en selvstændig forsikring eller som en tilkøbsforsikring til en eksisterende erhvervsforsikring.

Eksterne byggeskader kan have alvorlige konsekvenser for virksomheden, hvis ikke der er tegnet en forsikring, der dækker skaderne. De fleste erhvervsforsikringer dækker ikke skader på bygninger og anlæg, der ligger uden for virksomhedens egen adresse. Det betyder, at virksomheden selv er ansvarlig for at dække alle udgifter til reparation af skaderne.

En ekstern byggeskadeforsikring kan dække skader som følge af:

  • Vejrforhold, herunder orkan, storm, hagl, sne og is
  • Brand
  • Eksplosion
  • Kollision med et andet køretøj
  • Indtrængende vand
  • Tyveri og hærværk

Hvordan søger man erstatning hos sin byggeskadeforsikring?

Det første, du skal gøre, er at kontakte forsikringsselskabet for at anmelde skaden. Derefter skal du udfylde en skadesanmeldelse, hvor du beskriver skaden og vedlægger dokumentation for bygningens tilstand før skaden.

Forsikringsselskabet vil så sende en sagkyndig ud for at vurdere skaden. Baseret på sagkyndigens vurdering af skaden og dens omfang, vil forsikringsselskabet vurdere, om skaden er dækket af din byggeskadeforsikring.

Hvis skaden er dækket af forsikringen, vil forsikringsselskabet udbetale erstatning til dig. Hvor meget erstatning du får, afhænger af forsikringsbetingelserne. Du skal være opmærksom på, at forsikringsselskabet kun dækker skader, der er sket på bygningen. Skader på inventar og andre ejendele i bygningen er ikke dækket af byggeskadeforsikringen.

Ofte stillede spørgsmål

Er byggeskadeforsikring obligatorisk?

Nej, byggeskadeforsikring er ikke obligatorisk. Men det anbefales på det kraftigste, at du tegner en byggeskadeforsikring, hvis du ejer et hus eller en lejlighed.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis