Certeparti

En skriftlig søbefragtningskontrakt, der beskæftiger sig med de transportmæssige forhold til søs. Kontrakten indgås oftest mellem skibets reder og modtageren af transportydelsen.

Hvad er et certeparti?

Et certeparti er et skriftligt søbefragtningskontrakt, der beskæftiger sig med de transportmæssige forhold til søs. Kontrakten indgås oftest mellem skibets reder og modtageren af transportydelsen.

Der er to former for certepartier:

  • Timecharterpartier: Her lejes skibet af modtageren af transportydelsen i et bestemt antal timer.
  • Voyagecharterpartier: Her lejes skibet af modtageren af transportydelsen til en bestemt rejse.

Derudover findes der også to former for søfragt:

  • Ladning: Dette er fragt, der indebærer, at skibet fragter varer fra én havn til en anden.
  • Livsfragt: Dette er fragt, der indebærer, at skibet fragter passagerer fra én havn til en anden.

Hvordan indgås et certeparti?

Der er to hovedmåder at indgå et certeparti på.

Den første og mest almindelige måde er, at rederiet udarbejder kontrakten, og at denne bliver underskrevet af rederiet og af modtageren af transportydelsen.

Den anden måde er, at der indgås en såkaldt standardkontrakt, der er udarbejdet af et internationalt søfartsorganisation, såsom Søfartsstyrelsen eller International Maritime Organization (IMO).

Hvornår indgås et certeparti?

Et certeparti indgås, når skibet skal fragte noget til en destination, og skal sikre, at rederiet kan aflevere varen til den rigtige person. Certepartiet sikrer også, at skipper og rederiet har den fornødne information til at foretage rejsen.

Hvad skal der stå i et certeparti?

I et certeparti skal der stå, hvilket skib der skal bruges, hvor rejsen skal gå til, hvilken rute skibet skal følge, og hvor meget tid rejsen vil tage. Derudover skal der stå, hvilke forholdsregler skipper og besætning skal tage under rejsen, og hvilke dokumenter der skal medbringes.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis