Cirkulære

Cirkulære er administrative dokumenter, der er mere overordnede og generelle, og som retter sig til myndigheder. Cirkulære indeholder ofte, hvordan love og/eller bekendtgørelser forstås samt anvendes i praksis.

Cirkulære kan f.eks. være:

  • En vejledning til myndigheder, fagpersoner eller offentligheden
  • Et brev med information eller et særligt budskab
  • Et dokument med et overblik over regler, love eller andre forhold
  • En oversigt over nye eller ændrede regler

Cirkulære kan have forskellig form og indhold, men fælles for dem er, at de er mere overordnede og generelle end andre administrative dokumenter.

Cirkulære udarbejdes af forskellige myndigheder, f.eks. ministerier, styrelser, direktorater eller kommuner.

Cirkulære kan også udarbejdes af andre offentlige institutioner, f.eks. regioner eller EU-institutioner.

En cirkulær bliver normalt ikke offentliggjort i Lovtidende eller Bekendtgørelser, men du kan finde cirkulære på myndighedernes hjemmesider.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis