CISG

Forkortelse af Convention on Contracts for the International Sales of Goods. CISG er en international konvention, der indeholder købelovmæssige bestemmelser, der relaterer sig til b.la. regler ved internationale køb, materielle regler mm..

Hvad er CISG?

CISG står for "Convention on Contracts for the International Sales of Goods". Det er en international konvention, der indeholder købelovmæssige bestemmelser. CISG blev vedtaget af FN den 11. april 1980, og er trådt i kraft mellem adskillige lande. CISG giver mulighed for, at der kan indgås internationale kontrakter på baggrund af almindelige kontraktsvilkår, men det er ikke et krav.

CISG indeholder bl.a. regler om kontraktindgåelse, kontraktens gyldighed, kontraktens opfyldelse og kontraktens ophævelse. CISG giver således parterne i en international handel mulighed for at vælge, om kontrakten skal reguleres af CISG eller ej.

CISG har ikke til formål at tilsidesætte nationale love, men derimod at supplementere dem. Dette betyder, at der ikke kan være modsætninger mellem reglerne i CISG og nationale love. Hvis dette skulle ske, vil de nationale love altid gå forud for de regler, der er fastsat i CISG.

Betydning for danske virksomheder

Danske virksomheder, der handler med udenlandske partnere, kan vælge at CISG skal regulere deres handel. Hvis parterne ikke har aftalt noget andet, vil handlen blive reguleret af dansk rets almindelige regler om kontraktindgåelse, kontraktens gyldighed, kontraktens opfyldelse og kontraktens ophævelse.

Vælger parterne at CISG skal regulere deres handel, vil der være få tilfælde, hvor de nationale love vil gå forud for CISG. Dette skyldes, at CISG indeholder særlige regler for internationale handelskontrakter, der tager hensyn til de særlige forhold, der er ved international handel.

CISG giver således danske virksomheder, der handler med udenlandske partnere, en større sikkerhed for, at deres rettigheder og forpligtelser bliver behandlet på en ensartet og forudsigelig måde.

Hvordan fungerer CISG?

CISG indeholder et sæt fælles regler for internationale køb af varer. Disse regler gælder for alle aspekter af købet, lige fra indgåelse af kontrakt til levering af varerne.

CISG giver særlig beskyttelse til modparten i en handel, der handler med en udenlandsk virksomhed. Dette skyldes, at der ved internationale handelskontrakter ofte er en ubalance mellem de to parter, hvor den ene part er mere vidende om de relevante retsregler og forholdene i landet.

CISG har derfor til formål at sikre, at der er en gensidig og retfærdig behandling af parterne, således at den ene ikke kan udnytte sin viden til at skade den anden.

CISG gælder ikke kun for varer, der er købt til erhvervsformål, men også for varer, der er købt til privat brug.

CISG indeholder en række regler, der dækker alle aspekter af et køb af varer, lige fra indgåelse af kontrakt til levering af varerne. Dette sikrer, at der er en gensidig og retfærdig behandling af parterne, således at den ene ikke kan udnytte sin viden til at skade den anden.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis