Consensus

Benævnes typisk samtykke, indvilligelse, enighed. Consensus lægger op til, at der skal være enighed mellem flere parter, når eksempelvis aftaler skal udformes og/eller indgås. Consensus (konsensus på dansk) betyder på latinsk ''at stemme overens'' og betegner en enighed i en gruppe eller et fællesskab.

Consensus i hverdagen

Flere samfund og grønne organisationer arbejder ud fra et konsensus demokratisk ideal, hvor man taler sig til enighed når der skal træffes beslutninger. Konsensus kan ligeledes ses i forbindelse med demokratiets beslutningsform, hvor det er samtalen, og ikke afstemningen, der afgør beslutningen. I det tilfælde er der i højere grad fokus på dialogprocesser, der kan føre til gode og langtidsholdbare beslutninger.

Konsensus er et smukt ideal, men det er ikke altid lige nemt at praktisere.

Hvordan opnås konsensus?

  1. Hvis alle parter er enige.
  2. Hvis dem der ikke er enige alligevel føler at debatten har været fair og tilfredsstillende.
  3. Mødet anerkender, at der er forskellige meninger.

Consensus i historisk perspektiv.

Konsensus blev omtalt af den britiske politiske filosof Thomas Hobbes (1588 -1679). Auguste Comte (1798 – 1857) introducerede som den første konsensus det nødvendige middel til at skabe social orden. Han mente, at en udbredt fælles moral var et nødvendigt fundament, hvis et samfund skulle undgå at forfalde til ren individualisme.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis