Culpa in contractu

Uagtsom adfærd foretaget ifm. opfyldelsen af en kontraktslig betingelse. Denne uagtsomhed kan berettige kontraktens anden part til forskellige former for erstatning. Denne form for culpa adskiller sig således fra culpa in contrahendo.

Hvordan adskiller culpa in contractu sig fra culpa in contrahendo?

Culpa in contractu adskiller sig fra culpa in contrahendo ved, at culpa in contrahendo betegner uagtsom adfærd foretaget af en person ifm. indgåelse af en kontrakt, mens culpa in contractu betegner uagtsom adfærd foretaget af en person ifm. opfyldelsen af en kontrakt.

Culpa in contrahendo kan derfor føre til, at kontrakten ikke kan gøres gældende, mens culpa in contractu kun kan føre til, at den pågældende person kan kræve erstatning.

Hvilke former for erstatning berettiger culpa in contractu den anden kontraktspart til?

Culpa in contractu berettiger den anden kontraktspart til erstatning for skader, der er sket på person eller ejendom, eller for tab af forventet økonomisk vinding.

Culpa in contractu kan også føre til, at kontrakten ophæves, og at den pågældende person kan kræve en godtgørelse for det tab, der er sket.

Hvad kan man gøre for at undgå "culpa in contractu"?

For at undgå "culpa in contractu", skal man sikre sig, at alle de vilkår og betingelser, der er aftalt mellem parterne, er skriftlige og klare. Man skal også sørge for, at man forstår alle de vilkår og betingelser, før man underskriver en kontrakt.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis