Culparegel

En grundregel der bruges i spørgsmål, der er af erstatningsretslig karakter. Culpareglen dækker over, at en part er erstatningsberettiget, hvis modpart forvolder en forsætlig eller uagtsom handling. Se eventuelt culpa in contractu og culpa in contrahendo.

Hvordan fungerer culparegelen?

Culpareglen siger reelt, at hvis den ene part påfører den anden part et tab, og dette tab kan henføres til en forsætlig eller uagtsom handling fra den ene parts side, så er denne part erstatningsansvarlig, altså forpligtet til at betale erstatning til den anden part.

Culparegelen gælder således både i tilfælde af forsætlige og uagtsomme handlinger, og denne regel finder således anvendelse i både strafferetlige og civile sager.

Det er dog ikke altid lige nemt at afgøre, om en given handling er forsætlig eller uagtsom, og det er derfor ofte nødvendigt at få en juridisk vurdering af sagen, inden man kan afgøre, om man er berettiget til erstatning

Hvordan kan man være erstatningsberettiget efter culparegelen?

Man kan være erstatningsberettiget efter culparegelen, hvis man har lidt et tab som følge af en andens uagtsomhed eller forsætlige handlinger. Det er dog ikke altid lige nemt at afgøre, om en given handling er forsætlig eller uagtsom, og det er derfor ofte nødvendigt at få en juridisk vurdering af sagen, inden man kan afgøre, om man er berettiget til erstatning.

Eksempler hvor culparegelen anvendes

En typisk situation, hvor man kan få erstatning efter culparegelen, er, hvis man bliver påkørt af en bilist, der kører for stærkt. Bilisten kan i så fald blive holdt ansvarlig for den skade, som den påkørte har lidt, og den påkørte kan derfor have ret til at få erstatning for sine udgifter.

En anden situation, hvor culparegelen ofte anvendes, er, hvis man køber et hus, der viser sig at have alvorlige skader, som sælger ikke har oplyst om. Sælger kan i så fald blive holdt ansvarlig for skaderne, og køber kan have ret til at få erstatning for sine udgifter.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis