Dagbøder

Hvad er en dagbøde?

En dagbøde er en straf inden for strafferetten, der beregnes ud fra den domsfældtes gennemsnitlige dagsindtægt. Efter straffelovens § 51 kan dagbøder udgøre fra 1-60 gennemsnitlige dagsindtægter. Afgørende for dagsbøderne er grovheden og eventuel andre forhold. Bøden skal være så høj, at den er tilstrækkeligt afskrækkende, men ikke forhindrer den domsfældte i at forsørge sig selv og sin familie.

Hvornår skal en dagbøde betales?

Dagbøderne skal normalt betales inden for en frist på 14 dage. Hvis ikke bøden betales rettidigt, kan kommunen vælge at sende bøden til inkasso. Dette kan medføre, at der pålægges ekstra omkostninger.

Er der nogen undtagelser fra dagbøder?

Ja, der er nogle få undtagelser. Personer, der ikke har råd til at betale dagbøden, kan få den udsat eller helt undtaget. Også personer, der er under 18 år, kan undtages fra at betale dagbøden.

Hvordan kan jeg undgå at få en dagbøde?

Dagbøder kan undgås ved at overholde de regler, der er gældende for det område, hvor man befinder sig. Dagsbøder kan også undgås ved at betale den straf, der er pålagt en, inden fristen udløber.

Hvem kan man klage til, hvis man mener, at en bøde er urimelig?

Dagbøder er et af de mest omdiskuterede emner i Danmark. Nogle mennesker mener, at de er for høje, mens andre mener, at de er en nødvendig del af at få folk til at overholde reglerne.

Hvis du mener, at en dagbøde, du har fået, er urimelig, kan du klage til Politiet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget koster en dagbøde?

Dagbøder kan koste op til 1.000 kroner.

Hvordan beregnes dagbøder?

Dagbøder beregnes ud fra personens gennemsnitlige dagsindtægt. Dette beregnes ved at dividere personens årsindtægt med 365.

Kan en dagbøde pådømmes flere gange for den samme forbrydelse?

Ja, det kan den. Dagbøder bruges ofte som en mildere straf for mindre alvorlige forbrydelser, hvor det ikke er nødvendigt at idømme fængsel eller andre former for straf.

Hvor mange dagbøder kan man blive pålagt?

Der er ikke nogen fast grænse for, hvor mange dagbøder man kan blive pålagt. Det afhænger af den enkelte situation.

Hvordan betales en dagbøde?

Dagbøder betales normalt via bankoverførsel eller girokort. Der kan også være andre muligheder for betaling, afhængigt af den enkelte kommune.

Hvordan betaler man bøden?

Det er ikke muligt at betale en dagbøde med kreditkort. Du kan betale med et dankort eller en bankoverførsel.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis