Datio solvendi causa

Datio solvendi causa, latinsk, betegner en overdragelse, der indebærer, at erhververen må forsøge at opnå dækning for et krav ved at benytte dokumentet. Et eksempel på et dokument kunne være en check. Derefter kan denne falde tilbage på det tilgrundliggende skyldforhold, hvis dette ikke kan gennemføres, for at opnå fyldestgørelse.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis