Due diligence

Due diligence er en systematisk gennemgang og undersøgelse af et selskabs eller en virksomheds forhold. Due diligence foretages typisk i forbindelse med opkøbet af en virksomhed, fusion eller indgåelsen af en kontrakt med den. 

Hvad betyder due diligence?

Due diligence er et begreb, der anvendes inden for forskellige brancher, herunder virksomhedsledelse, investering og juridiske anliggender. Begrebet refererer til den proces, hvor man gennemgår og undersøger en virksomhed eller en investeringsmulighed for at vurdere dens værdi og risici.

Formålet er at indsamle, analysere og vurdere så meget information som muligt om en virksomhed eller en investeringsmulighed, inden man træffer en beslutning om at investere eller indgå i en aftale. Dette kan omfatte en gennemgang af finansielle oplysninger, kontrakter, licenser, patenter, ejendomsrettigheder og andre relevante dokumenter. Det kan også omfatte interviews med ledelse, medarbejdere, kunder og leverandører.

Hvornår anvendes due diligence?

Due diligence er en vigtig proces, der anvendes i forbindelse med mange forskellige typer af transaktioner og samarbejder. Her er nogle eksempler på, hvornår det typisk anvendes:

 1. Opkøb af virksomheder: Når en virksomhed ønsker at købe en anden virksomhed, vil man typisk udføre en due diligence for at undersøge den virksomhed, som man ønsker at købe. Dette inkluderer en undersøgelse af virksomhedens finansielle situation, ejerstruktur, kunderelationer, medarbejdersituation og eventuelle retssager eller tvister.
 2. Investeringer: Investorer, der ønsker at investere i en virksomhed, vil også ofte udføre en due diligence for at evaluere virksomhedens potentiale og risici. Dette kan omfatte en grundig analyse af virksomhedens regnskaber, markedsposition, konkurrenceforhold osv.

Hvordan foretages due diligence?

En lang række forhold vil blive afdækket i undersøgelsen. Hvilke konkrete emner der vil være relevant at undersøge, afhænger bl.a. af virksomhedstypen, produktionen, service m.m. Typisk vil disse forhold forekomme:

 • Selskabsretlige forhold
 • Ledelses- og medarbejderforhold
 • Immaterielle rettigheder
 • Vedtægter og ejerftaler
 • Eksisterende kontrakt
 • Skat 
 • Evt. tilladelser 
 • forsikringer
 • Marketing
 • Information om retssager, voldgiftssager eller andre tvistformer i selskabet siden stiftelsen af selskabet, herunder påkrav, resultater osv., inklusiv om forventede eller verserende sager.
 • Osv. 

Hvad er teknisk due diligence?

Teknisk due diligence er en undersøgelsesproces, der udføres for at vurdere et teknisk aktivs tilstand og værdi. Det kan eksempelvis være en bygning, produktionsudstyr eller software. Formålet er ofte at give køberen eller investor et grundigt indblik i de tekniske aspekter af det pågældende aktiv, således at de kan træffe en informeret beslutning om at købe, investere eller fortsætte med at bruge det.

Undersøgelsen kan omfatte en bred vifte af tekniske aspekter, herunder:

 • Tilstand: Hvordan er aktivet vedligeholdt? Er der nogen skader eller fejl?
 • Kapacitet: Er aktivet i stand til at opfylde kravene og behovene på lang sigt?
 • Kompatibilitet: Er aktivet kompatibelt med andre systemer eller udstyr, som køberen eller investor allerede har?
 • Sikkerhed: Er aktivet sikkert at bruge, og overholder det alle relevante sikkerhedsstandarder?
 • Potentielle risici: Er der nogen potentielle tekniske risici, som kan påvirke aktivets levetid m.m.

Hvornår foregår det?

Processen kan enten foregå samtidig med forhandlingerne om f.eks. pris og vilkår. Man kan også afvente, at parterne har forhandlet en aftale. Den kan fra købers side betinges af en tilfredsstillende due diligence. I den forbindelse er det vigtigt at understrege at sælger har oplysningspligt overfor køber. Det betyder at sælger er forpligtet til at oplyse alle relevante forhold, som kan have betydning for købet. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder due diligence?

Begrebet dækker over en undersøgelse af en virksomhed eller et aktiv inden underskrivelsen af en kontrakt med eller om den pågældende virksomhed eller det pågældende aktiv. Ved processen får vedkommende vurderet forskellige aspekter af din virksomhed, som kan have indflydelse på det endelige købsbud på firmaet.

Er due diligence lovreguleret?

Begrebet betyder på dansk "rettidig omhu”. Dette har dog ikke vundet indpas. I stedet anvender man den engelske term for købers gennemgang af virksomheden. Der er ingen lovreguleret definition af begrebet/for processen.

Hvad er formålet?

Processen udføres af investorer, købere eller andre interessenter, før de indgår en aftale om en virksomhedsoverdragelse eller en investering. Formålet er at undersøge virksomhedens økonomiske, juridiske og operationelle forhold for at give interessenterne en bedre forståelse af virksomhedens risici og muligheder.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis