EEC

Forkortelse for The European Economic Community, og er således den engelsk betegnelse for EØF - det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

Hvad er EEC?

Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, EØF eller EEC, var et fællesskab bestående af de europæiske lande Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Storbritannien og Tyskland.

Det blev dannet den 1. januar 1958 af Rom-traktaten, og ophørte som følge af ikrafttrædelsen af Maastrichttraktaten den 1. november 1993, hvor det blev omdannet til Den Europæiske Union (EU).

EEC var et af de første internationale fællesskaber, der blev dannet efter 2. verdenskrig, og det blev grundlagt på tanken om at skabe fred og forbedre økonomien i Europa ved at samle de europæiske lande tættere sammen.

Målet for EEC var at skabe en fælles marked for varer, tjenester, kapital og arbejdskraft, og det opnåede dette ved at fjerne handelshindringer og skabe en fælles valuta.

EEC var også ansvarlig for at fremme social retfærdighed og beskytte forbrugerne.

I løbet af 1980'erne begyndte mange af EEC's medlemmer at føle, at fællesskabet ikke kunne håndtere de økonomiske problemer, der opstod i Europa, og derfor besluttede man sig for at omdanne det til Den Europæiske Union (EU).

EU er i dag et fællesskab, der består af 28 medlemslande, og det har til formål at skabe fred og forbedre økonomien i Europa.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis